Završeni projekti

Uncategorized @sr Završeni projekti 01.06.2011

June 2010-June 2011 „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU: Preduzetnice preduzetnicama otvaraju nove mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva“. Projekat je finansirala Evropska unija. Postignuta je saradnja između organizacija koje promovišu žensko preduzetništvo iz Srbije (Udruženje poslovnih žena Srbije) i iz Evropske unije (Udruženje jumpp...

Uncategorized @sr Završeni projekti 15.12.2010

Mart-Decembar 2010 Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi. Projekat je finansirala nemačka agencija za međunarodnu saradnju GTZ (sada GiZ). Jačanje saradnje/povezivanja/veza između organizacija civilnog društva (Udruženje poslovnih žena), javnog sektora (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje,...

Uncategorized @sr Završeni projekti 14.12.2010

Septembar – Decembar 2010 Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada. Projekat je finasirao UNIFEM (sada UN Women). Ovaj projekat je imao za cilj povećanje saradnje sva tri sektora (javnog, privatnog i civilnog) u implementaciji najboljih praksi,...

Uncategorized @sr Završeni projekti 13.12.2010

Avgust-Novembar 2010 Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama. Projekat je finansirala Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Ovim projektom podržano je restrukturiranje i unapređenje interne i eksterne komunikacije Udruženja poslovnih žena Srbije. Kreirana je multifunkcionalna baza članica UPŽ u programu Access, urađen je kompletan novi vizueleni identitet...

Uncategorized @sr Završeni projekti 04.12.2010

2007-2010 “Ronja” – edukacioni centar za žene (Obrazovanje za otpočinjanje biznisa). Ovaj projekat finansira Ulof Palme centar-Udruženje stanara iz Švedske. Osim promocije “Ronja” modela (meta plan seminar), UPŽ je organizovalo obuke za start-up za nezaposlene žene u saradnji sa beogradskim opštinama (Voždovac, Zvezdara, Rakovica i Skupština grada)....