Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama

Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama

Maj 2013 – Novembar 2013.

U okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje u saradnji sa Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“ iz Beograda projekat „Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama“. Podršku projektu pruža Međunarodni ženski kluba iz Beograda (International Women’s Club).

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“ je ustanova socijalne zaštite koja zbrinjava osobe sa umerenim, težim i teškim oblikom ometenosti.

“Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama“ je projekat posvećen edukaciji učesnica u oblasti dizajna nakita i odevnih predmeta, koje one izrađuju na radno-terapijskim radionicama,  sa ciljem  da doprinese  njihovom ekonomskom osnaživanju i društvenoj integraciji mladih žena iz kategorije “ugroženih grupa”.

Program je osmišljen tako da posebna pažnja bude usmerena i na održavanje dobrog i kontinuiranog kontakta učesnica projekta sa „spoljnim svetom“. Tokom realizacije projekta, ne samo trener, već i članice Udruženja poslovnih žena Srbije biće redovni posetioci Doma, sa kojima će štićenice moći da dele svoja iskustva o projektu.

Aktivnostima na projektu rukovodiće članica UPŽ Srbije Marija Ivanković Jurišić (HAND MADE), koja ima višegodišnje iskustvo u dizajnu i umetničkim zanatima, kao i iskutvo u održavanju raznih treninga, radionica za osobe sa posebnim potrebama.

Tokom  trajanja projekta, učesnice će uz pomoć trenerke kroz zanimljive, umetničke radionice biti  osposobljene da proizvedu predmete autetičnog dizajna ili dekorativnu liniju namenjenu tržištu.

Projekat se završava velikom prodajnom izložbom štićenica Doma “Sremčica” u Beogradu, a prikupljena sredstva biće iskorišćena za nabavku materijala za seriju narednih radionica štićenika Doma “Sremčica”.

 Više o ovom projektu