Klinika za ljudske resurse

Ukoliko imate pitanja za naše članice u okviru klinike za ljudske resurse, popunite formu u nastavku i napišite pitanja na koje želite da dobijete odgovor, a naše članice će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. 

Imam 22 godine, završila sam srednju školu, pravno-birotehnički smer, zbog materijalne situacije u porodici nisam nastavila školovanje. Od završetka škole pokušavam da pronađem posao u struci, ali uglavnom me ni ne pozovu na razgovor a i kada odem, glavna primedba je da nemam radno iskustvo. Nisam sigurna kako bih i mogla da ga imam, jer treba početi a meni je to nemoguće. Radila sam u dve prodavnice kao prodavačica, oba puta na određeno vreme od svega nekoliko meseci, jedanput prijavljena na minimalac, drugi put neprijavljena. Nisam sigurna kako da uopšte uđem u krug odabranih, sa radnim iskustvom. Ana M.

Nažalost, ovo je često pitanje mladih ljudi sa srednjim ili visokim obrazovanjem, koji ne mogu nikako da izađu iz „začaranog kruga“ nedostatka radnog iskustva. Prema istraživanjima, mladi od 15 do 30 godina čine 17% ukupnog stanovništva u našoj zemlji, ali se u njih za sada nedovoljno investira da bi se razvili u ono što je zacrtano ciljevima
održivog razvoja „snagu za transformaciju ekonomskih i društvenih ishoda“. Do kraja poslednjeg kvartala prošle godine stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine porasla je u odnosu na prethodne kvartale, dostigavši 28,7% . Dodatno, prema istraživanjima, žene su na tržištu rada u još lošijoj poziciji. Pomoć mladima da steknu radno iskustvo, kako bi postali „poželjna“ radna snaga jedan je od velikih izazova. Zbog toga je UNICEF zajedno sa Nacionalnom službom za
zapošljavanje pokrenuo program koji traje do kraja 2022. pod nazivom Unapređenje zapošljivosti mladih ljudi, uz saradnju sa poslodavcima i organizacijama civilnog sektora. Program ima za cilj da poveže poslodavce i zainteresovane mlade ljude, preko platforme za prijavu Biram uspeh – www.biramuspeh.com Zainteresovani poslodavci imaju mogućnost da se preko ove platforme uključe u program i odaberu mlade praktikante na osnovu potreba za kadrom u okviru svoje kompanije, kako bi im omogućili praksu u trajanju od dva meseca. Na ovaj način svi mladi do 30 godina, koji se ne školuju, ne obučavaju i nisu zaposleni a stekli su osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje, dobijaju šansu da se kroz obuku i plaćenu radnu praksu povežu sa poslodavcima, steknu iskustvo u određenom poslu uz mentorsku podršku, i razviju „meke“ veštine koje će im u budućnosti poboljšati poziciju na tržištu rada. Poziv je upućen takođe i preduzetnicama - članicama UPŽ Srbije da se, kao poslodavci, uključe u program. Kao mladu osobu iz pomenute kategorije, upućujemo vas da se preko pomenute platforme povežete sa nekim od poslodavaca. Tim pre što će, prema predviđanjima i postojećim trendovima na tržištu rada u Srbiji, potreba za mladim kadrom kontinuirano rasti u svim
privrednim granama.

UPŽ Srbije