Međunarodni Dan devojčica u IKT sektoru ustanovljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu. Od 2001. godine, kada je u Evropi (Nemačkoj) prvi put obeležen „Dan devojčica”, u ovoj manifestaciji učestvovalo je više od million devojčica.

Dan devojčica u IKT-u ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, već da se rukovode ličnim interesovanjima i talentima.

Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo Dan devojčica 28. aprila 2011. godine.

U proteklih 13 godina obeležavanja Dana devojčica u IKT-u kroz projekat UPŽ Srbije prošlo je više od 10000 devojčica, a rezultati pokazuju zainteresovanost devojčica da kroz ovakav vid realnih susreta sa preduzetnicama prepoznaju preduzetništvo kao moguće buduće mesto za zapošljavanje.

Nakon izvršene evaluacije, 95% anketiranih devojčica se izjasnilo da bi želelo da bude kao što su žene koje su upoznale tog dana, a polovina njih je napisalo da bi želelo da budu direktorke kao što su preduzetnice čije su kompanije posetile.

U okviru Dana devojčica u IKT sektoru organizuju se:

 

 

  • Takmičenje za najbolji video rad „Uhvati ideju“ na kome učestvuju devojčice iz svih prijavljenih škola
  • Posete kompanijama – U nedelji obeležavanja međunarodnog Dana devojčica u IKT-u organizuju se grupne posete devojčica kompanijama koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama, firmama u sektorima u kojima su žene manje zastupljene, onima čije su vlasnice žene, kao i članicama UPŽ Srbije. Kroz obilaske kompanija, susrete i razgovore sa preduzetnicama, vlasnicama firmi i menadžerkama, devojčice sagledavaju različite mogućnosti pri izboru buduće profesije izbegavajući rodne stereotipe.
  • Završna svečanost – Dodela nagrada za najbolje video radove.