Aktuelni projekti

2023 Aktuelni projekti Projekti 25.09.2023

Septembar 2023 – April 2024. Projekat Izgradnja organizacionih kapaciteta za ženska poslovna udruženja i privredne komore (Organizational capacity building for women’s business associations and chambers of commerce), koji je Udruženje pokrenulo u septembru 2023. godine, uz podršku CIPE / Center for International Private Enterprise, deo je...

Aktuelni projekti 01.03.2022

Decembar 2021 – Novembar 2024 WINnovators – „Podsticanje preduzetničkog i STEM/STEAM kapaciteta mladih žena u visokoškolskim ustanovama uz održivi razvoj i inovacije“   WINnovators – „Podsticanje preduzetničkog i STEM/STEAM kapaciteta mladih žena u visokoškolskim ustanovama uz održivi razvoj i inovacije“ (WINnovators - "Boosting entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of...

Aktuelni projekti 01.03.2022

Februar – decembra 2022. godine. „Podizanje kapaciteta preduzetnica za inovacije i podrška za veb prodaju tradicionalnih prehrambenih proizvoda jugozapadne Srbije“     (Enhancing capacities of women entrepreneurs for introduction of innovative business processes and provision of technical support for establishment of web sales shop for rebranded traditional food products...

Aktuelni projekti Projekti 01.03.2022

Februar 2022 – Septembar 2022 Promocija korišćenja digitalnih tehnologija koje čine održivim ženska preduzeća – FEMTECH za održivost UPŽ Srbije projektom Promocija korišćenja digitalnih tehnologija koje čine održivim ženska preduzeća – FEMTECH za održivost ima za cilj da  podrži svoje članice – preduzetnice u reorganizaciji i okretanju...

Aktuelni projekti 01.03.2022

Februar 2022 – Februar 2023 Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo     EDUCATE, EMPLOY and ELIMINATE gender-based stereotypes through training, awareness campaign and building partnerships to ENHANCE economic position of vulnerable groups of women (Four“E”) Februar 2022 – Februar 2023 Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa,...

Aktuelni projekti Projekti 15.09.2021

Septembar 2021 - April 2022. Cilj projekta je podrška marginalizovanim grupama žena da se (re)integrišu na tržište rada kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca, ali i konkretne probleme sa kojima se ove žene suočavaju.  Projektom će tokom 7 meseci...

Aktuelni projekti Projekti Uncategorized @sr 30.06.2020

JUN 2020 - DECEMBAR 2020. Cilj projekta je poboljšanje položaja samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja. U okviru projekta, predviđene su sledeće pojedinačne aktivnosti: 1. Utvrđivanje aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena nakon vanrednog stanja...