Prevazilaženje rodnog i generacijskog jaza na tržištu rada kroz izgradnju kapaciteta i promociju novih poslovnih mogućnosti u prekograničnom regionu – CBC poslovni rodni i starosni ekvilajzer

Prevazilaženje rodnog i generacijskog jaza na tržištu rada kroz izgradnju kapaciteta i promociju novih poslovnih mogućnosti u prekograničnom regionu – CBC poslovni rodni i starosni ekvilajzer

Septembar 2023 – Mart 2025

Prevazilaženje rodnog i generacijskog jaza na tržištu rada kroz izgradnju kapaciteta i promociju novih poslovnih mogućnosti u prekograničnom regionu – CBC poslovni rodni i starosni ekvilajzer / Bridging the gender and age gap on the labour market through capacity building and promotion of new job opportunities in cross border region – CBC job gender and age equalizer je evropski projekat finansiran iz programa Cross-border Cooperation Programme za Srbiju i Severnu Makedoniju.

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je rad na projektu u septembru 2023. godine. Aktivnosti će se sprovoditi u trajanju od 18 meseci, završno sa martom 2025. godine.

Glavni cilj projekta CBC poslovni i rodni starosni ekvilajzer usmeren je na povećanje učešća žena, mladih i ranjivih grupa žena na tržištu rada kroz uvođenje inovativnih pilot mera podrške.

Strategijski ciljevi obuhvataju: stručno usavršavanje žena, mladih i poboljšanje prilika za njihovo (samo) zapošljavanje u dobro plaćenim „muškim“ sektorima rada; sklapanje partnerstava za replikaciju i dalju razradu pilot mera podrške; povećana vidljivost i svest u lokalnim zajednicama o benefitima pilot mera.

U okviru projekta, biće sprovedene sledeće aktivnosti:

  • organizacija obuka o rodnim stereotipima;
  • organizacija obuka o profesijama u „muškim“ delatnostima, uključujući ICT, preradu metala i građevinske poslove;
  • posete poslodavcima;
  • organizacija mentorskog programa;
  • sklapanje javno-privatnih partnerstava;
  • sprovođenje kampanje podizanja svesti protiv rodnih stereotipa;
  • kreiranje dokumenata sa preporukama za dalju razradu;
  • organizacija vidljivosti i prekograničnog umrežavanja.

 

Partneri

Konzorcijum koji realizuje projekat čine 4 partnera iz Srbije i Severne Makedonije:

Udruženje poslovnih žena Srbije (Srbija) – kordinator

Fondacija MIR (Severna Makedonija)

Udruženje poslovnih žena Vranje (Srbija)

Udruženje Pravedni i profesionalni (Severna Makedonija)

Projekat sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2016-2020. Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.