Labor Market Access Clinic

Ukoliko imate pitanja za naše članice u okviru klinike za pristup tržištu rada, popunite formu u nastavku i napišite pitanja na koje želite da dobijete odgovor, a naše članice će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. 

Kao samohrana majka, udovica, da li imam neku prednost pri zapošljavanju? Imam dvoje dece i već više od godinu dana pokušavam da pronađem stalni posao, međutim uglavnom nailazim na zid kod poslodavaca, i radim neprijavljena poslove koji su sa nižom stručnom spremom. Poslodavci kao da smatraju da ću zbog obaveza prema deci, koje ne delim sa suprugom, biti lošiji radnik. Snežana A.

Nažalost, kategorija samohranih roditelja nije još uvek do kraja zakonski definisana kod nas, tako da po toj osnovi nije moguće dobiti status koji će garantovati lakše zapošljavanje. Jedan od zadataka nas kao organizacije civilnog društva i ostalih aktera, kroz ovakve projekte javno-privatno-građanskog partnerstva, je podizanje svesti u zajednici, lokalnim samoupravama, kod poslodavaca, ali i podsticanje državnih organa i zakonodavnih tela da počnu intenzivnije da se bave upravo ovakvim kategorijom stanovništva, pre svega kada su žene u pitanju. Samohranim roditeljima je posao od egzistencijalne važnosti, a često su u pitanju osobe srednjih godina, koje zbog svog radnog i životnog iskustva, pokazuju visok nivo odgovornosti prema radu. Zato je obaveza svih nas da ovu kategoriju učinimo vidljivijom i poželjnom na tržištu rada, kroz destigmatizaciju i konkretne mere koje društvo treba da preduzme, naročito kada su žene u pitanju. Vama savetujemo da i dalje budete uporni u traženju posla i koliko je moguće da pratite informacije na svim dostupnim kanalima, veb sajtovima, u medijima, društvenim mrežama, jer se informacije o mogućem radnom angažovanju, kao i alternativne ideje za posao, često mogu naći upravo u tim manje formalnim izvorima kada je tržište rada u pitanju.

UPŽ Srbije