Platforma e-Savetodavni centar nastala je u okviru projekta „Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada“ (septembar 2021-april 2022), finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa idejom da se pomogne integracija ranjivih grupa žena kroz pružanje podrške lokalnim samoupravama u pronalaženju najboljih mehanizama za uključivanje ove kategorije žena u  tržište rada. Javno zagovaranje za ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa žena sprovedeno je organizovanjem okruglih stolova u Zrenjaninu, Čačku i Priboju. Predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora razgovarali su tokom zajedničkih panel diskusija o konkretnim problemima ovih grupa žena, upoznajući se i sa primerima dobre prakse poslodavaca na lokalu.

image003

Kako bi se dodatno podržalo ekonomsko osnaživanje žena i poboljšao njihov položaj na tržištu rada, Udruženje poslovnih žena Srbije pokrenulo je e-Savetodavni centar namenjen svim zainteresovanim stranama:

 

1.     ženama iz kategorija marginalizovanih grupa, teže zapošljivih, ili potencijalnim preduzetnicama

2.     predstavnicima lokalne samouprave

3.     poslodavcima

Na pitanja koja postavljaju predstavnici ove tri zainteresovane strane, odgovaraju preduzetnice, članice UPŽ Srbije kompetentne za oblasti na koje se odnose postavljena pitanja. Sva pitanja i odgovori biće javno dostupni. Svi oni koji postavljaju pitanja obavezni su da uredništvu dostave svoje pune  kontakt podatke (ime, prezime, status, organizaciju/instituciju, mesto), s tim da pitanje kada se postavi na sajt, može da bude potpisano inicijalima, samo uz navođenje mesta stanovanja, ili organizacije, ukoliko je u pitanju predstavnik lokalne samouprave ili poslodavac.

Teme