Cross-border Cooperation Programme za Srbiju i Severnu Makedoniju Tag

2023 Aktuelni projekti Projekti 01.10.2023

Septembar 2023 – Mart 2025 Prevazilaženje rodnog i generacijskog jaza na tržištu rada kroz izgradnju kapaciteta i promociju novih poslovnih mogućnosti u prekograničnom regionu - CBC poslovni rodni i starosni ekvilajzer / Bridging the gender and age gap on the labour market through capacity building and...