Završeni projekti

Projekti Završeni projekti 01.03.2022

Februar – decembra 2022. godine. „Podizanje kapaciteta preduzetnica za inovacije i podrška za veb prodaju tradicionalnih prehrambenih proizvoda jugozapadne Srbije“     (Enhancing capacities of women entrepreneurs for introduction of innovative business processes and provision of technical support for establishment of web sales shop for rebranded traditional food products...

Projekti Završeni projekti 01.03.2022

Februar 2022 – Septembar 2022 Promocija korišćenja digitalnih tehnologija koje čine održivim ženska preduzeća – FEMTECH za održivost UPŽ Srbije projektom Promocija korišćenja digitalnih tehnologija koje čine održivim ženska preduzeća – FEMTECH za održivost ima za cilj da  podrži svoje članice – preduzetnice u reorganizaciji i okretanju...

Projekti Završeni projekti 01.03.2022

Februar 2022 – Februar 2023 Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo     EDUCATE, EMPLOY and ELIMINATE gender-based stereotypes through training, awareness campaign and building partnerships to ENHANCE economic position of vulnerable groups of women (Four“E”) Februar 2022 – Februar 2023 Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa,...

Projekti Završeni projekti 15.09.2021

Septembar 2021 - April 2022. Cilj projekta je podrška marginalizovanim grupama žena da se (re)integrišu na tržište rada kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca, ali i konkretne probleme sa kojima se ove žene suočavaju.  Projektom će tokom 7 meseci...

Projekti Završeni projekti 30.06.2020

JUN 2020 - DECEMBAR 2020. Cilj projekta je poboljšanje položaja samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja. U okviru projekta, predviđene su sledeće pojedinačne aktivnosti: 1. Utvrđivanje aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena nakon vanrednog stanja...

Projekti Završeni projekti 08.05.2020

Maj 2020 - maj 2021 Cilj projekta je povećati konkurentnost srpskih preduzetnica kroz prilagođavanje globalnih trendova digitalne transformacije u poslovnim procesima i poboljšati pristup tržištu proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda u jugozapadnoj Srbiji uvođenjem inovativnog marketinga i kanale prodaje inovativne i brendirane proizvode žena ovog kraja. Specifični ciljevi...

Projekti Završeni projekti 28.09.2019

SEPTEMBAR 2019 - SEPTEMBAR 2020 CILJ PROJEKTA: Izgradnja međugeneracijske mreže žena u nerazvijenim opštinama Raška, Sjenica i Brus što će im omogućiti da ostvare svoja ekonomska prava i osnažiti ih da deluju kao pokretači pozitivnih društveno-ekonomskih promena u njihovim multietničkim i multireligioznim zajednicama. Specifični ciljevi: Poboljšati rodno uravnoteženu...