Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (II i III)

Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (II i III)

Decembar 2020. – Juni 2023. (produženje projekta)

Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (II i III)

Uvažavajući aktivnosti sprovođene od decembra 2020. godine, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ je produžila odvijanje projekta “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“ koji sprovodi UPŽ do 30.06.2023.

CILJ PROJEKTA: 

Cilj projekta je poboljšavanje mogućnosti za zaradu žena romske nacionalnosti i lokalnih marginalizovanih grupa žena, kroz obuke o zanatima.

Onlajn obuke će obuhvatiti 270 žena sa teritorije cele Srbije, dok će se obuke uživo organizovati u četiri grada sa najvećim brojem polaznica, ili u mestima u kojima polaznice imaju najveći potencijal za samozapošljavanje.

U nastavku projekta su predviđene četiri obuke:

 1. Ketering, preprema torti i ukrasa za torte
  Izvođenje obuke: 4 dana onlajn, preko ZOOM platforme i po 4 dana u 4 mesta, uživo. Obuka započinje teorijskim upoznavanjem sa prostorom i alatom za rad, HACCP zahtevima i sl. Polaznicama je obezbeđen potrošni materijal za rad.
 2. Izrada veb sajtova sa osnovama programiranja
  Izvođenje obuke: 12 dana podeljeno u 2 modula, u potpunosti onlajn, preko ZOOM platforme. Prvi modul upoznaje polaznice sa „wordpress“ platformom kao najeditabilnijom osnovom koja zahteva samo osnovno znanje rada na računarima i na internetu. Kroz drugi modul se uče osnove HTML i CSS programiranja, čime se unapređuju mogućnosti izrade sopstvenog veb sajta.
 3. Refleksoterapija stomaka i stopala (AMPUKU tehnika)
  Izvođenje obuke: 4 dana onlajn, preko ZOOM platforme i po 4 dana u 4 mesta, uživo. Obuka započinje teorijskim upoznavanjem sa fiziologijom i anatomijom stomaka i stopala.
 4. Internet alati
  Izvođenje obuke: 4 dana onlajn, preko ZOOM platforme i po 4 dana u 4 mesta, uživo. Obuka pruža informacije o korišćenju društvenih mreža, mogućnostima, alatima i veb sajtovima koji mogu da pomognu u zapošljavanju.

Posle svake obuke, polaznicama je na raspolaganju dvomesečni period mentoringa, za dalje produbljivanje znanja i pitanja koja nisu bila obuhvaćena onlajn i direktnom obukom.

Projekat „Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate“ je podržan od strane nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, u okviru programa „Migracije za razvoj“. Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).