Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo

Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo

Februar 2022 – Februar 2023

Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo

 

 

EDUCATE, EMPLOY and ELIMINATE gender-based stereotypes through training, awareness campaign and building partnerships to ENHANCE economic position of vulnerable groups of women (Four“E”)

Februar 2022 – Februar 2023

Obrazovanje, Zapošljavanje, Eliminisanje rodnih stereotipa, Podizanje svesti i Partnerstvo je projekat koji ima za cilj umanjenje rodnih stereotipa u društvenom i ekonomskom životu i veće učešće ranjivih grupa žena na tržištu rada. Aktivnosti koje će sprovoditi UPŽ su podržane od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u sklopu projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Poseban zadatak ovog projekta je podizanje kapaciteta žena za (samo)zapošljavanje sticanjem znanja i veština u netipično ženskim, deficitarnim i dobro plaćenim zanimanjima u građevinarstvu i informaciono-komunikacionim tehnologijama. Veće šanse za zapošljavanje će biti pružene kako kroz obuke, tako i kroz praktičan rad u građevinskim firmama članica Udruženja.

Onlajn obuke će obuhvatiti veliki broj žena, među kojima su članice i partnerska udruženja UPŽ,  kao i teže zapošljive grupe žena sa teritoritorije cele Srbije.

Predviđene su tri onlajn obuke:

  1. Rodni stereotipi i ograničenja u izboru zanimanja (jedna jednodnevna radionica)
  2. Zanimanja u IKT sektoru (pet jednodnevnih radionica)
  3. Zanimanja u građevinarstvu (dvanaest jednodnevnih radionica)

Na završnoj konferenciji povodom predstavljanja rezultata projekta, emitovaće se video materijal sniman tokom realizacije navedenih aktivnosti.