„Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

„Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

JUN 2020 – DECEMBAR 2020.

Cilj projekta je poboljšanje položaja samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja.

U okviru projekta, predviđene su sledeće pojedinačne aktivnosti:

1. Utvrđivanje aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena nakon vanrednog stanja (mart – maj 2020.), uvedenog zbog Kovid-19 pandemije, putem pilot istraživanja – telefonske ankete. Anketu je tokom juna meseca sproveo tim članice UPŽ, Tatjane Mamule Nikolić.

2. Radionica: Otkrivanje potencijala ranjivih grupa za samozapošljavanje. Radionicu će voditi naša članica Tijana Sekulić, sertifikovani CMC trener.

3. Radionica: Upoznavanje definisanih grupa žena sa pravima i obavezama zaposlenih lica. Radionicu će voditi naša članica, Ljubica Radović, advokat sa ekspertizom privrednog prava.

4. Radionica: Priprema predstavnica ranjivih grupa u oba grada za dijalog sa poslodavcima i predstavnicima organa vlasti. Ovu obuku će voditi Lola Milojević, međunarodni konsultant za rodna pitanja i komunikacije.

5. Ostvarivanje dijaloga putem okruglog stola, između definisanih grupa žena, lokalne samouprave i poslodavaca u cilju integrisanja ranjivih grupa na tržište rada.

6. Izrada dokumenta sa preporukama za integrisanje ranjivih grupa žena na tržište rada. Dokument će biti dostavljen lokalnoj samoupravi, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Udruženju poslodavaca itd.

Projekat je finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo.