Završeni projekti

Uncategorized @sr Završeni projekti 28.01.2013

Decembar 2012 – Decembar 2013. Projekat „Žene napreduju“ ima za cilj da poveća učešće žena preduzetnika u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima u Srbiji kroz promociju pitanja vezanih za preduzetništvo i samozapošljavanje. Projekat je usmeren na jačanje saradnje između lokalnih udruženja poslovnih žena i...

Projekti Uncategorized @sr Završeni projekti 27.01.2013

Projekat “Balkanska mreža udruženja poslovnih žena za profesionalnu kvalifikaciju i trening u domenu poslovanja i ekonomskih nauka” (B-Wco) razvijen je između 8 zemalja Balkanskog regiona (Grčka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Turska, Srbija, Makedonija i Albanija) i zasniva se na dugoročnoj saradnji i radu organizacija i nevladinih udruženja iz...

Uncategorized @sr Završeni projekti 12.01.2013

Septembar 2012 - Decembar 2012. Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta koji je bio finansiran od strane GIZ u 2011. godini „Promovisanje inovativnosti kod žena preduzetnika“, čiji je cilj bio stvaranje mreže ženskih inovativnih kompanija (FEMM INNO NET) u tri regiona u Beogradu, Kraljevu i Valjevu,...

Uncategorized @sr Završeni projekti 23.01.2012

Mart 2012 – Jun 2012. Međunarodni Dan devojčica je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se u svetu svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu, sa ciljem da se devojčice upoznaju sa netipičnim profesijama kojima se žene bave. Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo manifestaciju...

Uncategorized @sr Završeni projekti 06.11.2011

Jul 2011 - jul 2012. Cilj ovog projekta je smanjenje nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama Srbije organizovanjem obuka iz preduzetništva i socijalnih medija, kroz mentorstvo, konsalting i posete kompanijama uspešnih preduzetnica (uspešnim preduzetnicama koje su vlasnice kompanija). Partneri na ovom projektu su Regionalna privredna komora Valjevo, koja...

Uncategorized @sr Završeni projekti 05.11.2011

Mart 2011 - mart 2012. Cilj ovog projekta je jačanje inovativnosti preduzetnica, osnivanjem inovacionih centara za žene (FEM INO) u okviru Udruženja poslovnih žena Srbije. Takođe, jačanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje podržavaju žensko preduzetništvo, kao i prepoznavanjem i nagrađivanjem preduzetnica koje su inovativne ili inovacijama...

Uncategorized @sr Završeni projekti 03.11.2011

2007 - 2012. Ovaj projekat je u toku i odvija se u svakoj od pet zemalja Zapadnog Balkana: Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji sa opštim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju različitih mreža saradnje. Na forumima koji se održavaju u različitim gradovima...