Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena

Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena

MAJ 2019 – APRIL 2020.

U okviru projekta Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena, kao dela programa „Povratak u nove šanse“, pripadnicama romske populacije – povratnicama iz inostranstva, kao i pripadnicama drugih ranjivih grupa omogućeno je učešće na tri besplatne obuke:

  • Kako da postanem preduzetnica
  • Kako da postanem maserka i welness instruktorka
  • Škola programiranja: web development

Obuke će se realizovati u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon obuka predavači će u trajanju od tri do devet meseci pružati mentorsku podršku polaznicama i pratiti njihov dalji razvojni put.

Uz podršku RAB Srbije, a u cilju ostvarivanja zajedničkog glavnog cilja projekta, smanjenja siromaštva podizanjem zapošljivosti ranjivih grupa Romkinja povratnica i nepovratnika u Srbiji sa posebnom pažnjom na ranjive grupe žena, projekat će biti promovisan u medijima na celoj teritoriji Republike Srbije, tokom perioda implementacije projekta od maja 2019. do aprila 2020. godine.

Projekat je podržala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.