„Izgradnja međugeneracijskog i interkulturalnog mosta ekonomskog prosperiteta za žene u Raškoj i Sjenici”

„Izgradnja međugeneracijskog i interkulturalnog mosta ekonomskog prosperiteta za žene u Raškoj i Sjenici”

SEPTEMBAR 2019 – SEPTEMBAR 2020

CILJ PROJEKTA:

Izgradnja međugeneracijske mreže žena u nerazvijenim opštinama Raška, Sjenica i Brus što će im omogućiti da ostvare svoja ekonomska prava i osnažiti ih da deluju kao pokretači pozitivnih društveno-ekonomskih promena u njihovim multietničkim i multireligioznim zajednicama.

Specifični ciljevi:

  1. Poboljšati rodno uravnoteženu komunikaciju mladih pomoću novih digitalnih medija i omogućiti im da deluju kao pokretači pozitivnih promena.
  2. Poboljšati međugeneracijsku saradnju žena u Raškoj oblasti u vezi sa promocijom rukotvorina proizvedenih od strane žena iz opština Raška, Brus i Sjenica (starije od 40 godina) pomoću digitalne alata kreiranih od strane mladih žena (18-35 godina)
  3. Podići svest društva o ulozi samozaposlenih žena u društveno-ekonomskom razvoju i jačanju demokratskih struktura u njihovim lokalnim zajednicama.

TRI AKTIVNOSTI

A1-Jačanje kapaciteta:

  • Jedan trening (2 dana) o digitalnom brendiranju i promociji za devojke / mlade žene koje bi želele da budu blogerke / influenserke na temu međugeneracijske saradnje, rodne ravnopravnosti i/ili ženskog preduzetništva.
  • Dve jednodnevne radionice (svaka po 1 dan) za žene starije od 40 godina na temu inovativne proizvodnje rukotvorina: Radionica „Moderni dizajn u rukotvorini“

A2-Mentoring:

  • Mentorstvo i koučing za grupe devojaka
  • Mentorstvo za žene 40+ (proizvođači rukotvorina)

A3-Networking:

  • Organizacija meet-up susreta
  • Organizacija izložbe digitalnih rešenja modernog dizajna u rukotvorinama „knjiga standarda“

Projekat finansira Ambasada SAD.