Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (I)

Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate (I)

Decembar 2020. – Novembar 2021.

CILJ PROJEKTA: 

Bolje perspektive za sticanje prihoda kroz obuke za zanate, za Romkinje (povratnice i nepovratnice) i ugrožene žene iz lokalne zajednice – iz ruralnih područja Srbije.  

Poštujući mere za prevenciju i suzbijanje pandemije, sprovode se TRI ONLAJN OBUKE:

  1. Izrada veb sajtova sa osnovama programiranja
    Izvođenje obuke: 12 dana podeljeno u 2 modula, u potpunosti onlajn, preko ZOOM platforme. Prvi modul upoznaje polaznice sa „wordpress“ platformom kao najeditabilnijom osnovom koja zahteva samo osnovno znanje rada na računarima i na internetu. Kroz drugi modul se uče osnove HTML i CSS programiranja, čime se unapređuju mogućnosti izrade sopstvenog veb sajta. 
  2. Osnove kozmetičkih tretmana i priprema preparata za negu lica i tela
    Izvođenje obuke: 5 dana onlajn, preko ZOOM platforme i 1 dan direktne obuke (predviđen je dan direktne obuke u letnjim mesecima, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom). Obuka započinje teorijskim upoznavanjem sa bazom kozmetologije i anatomije i dalje obučava polaznice o pripremi preparata, čišćenju kože, masaži lica i depilaciji šećernom pastom. 
  1. Ketering, preprema torti i kolača
    Izvođenje obuke: 5 dana onlajn, preko ZOOM platforme i 1 dan direktne obuke (predviđen je dan direktne obuke u letnjim mesecima, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom). Polaznice stiču znanja o izboru namirnica, održavanju radnih površina, tehnikama pripreme i pakovanja gotovih proizvoda. 

Posle svake obuke, polaznicama je na raspolaganju dvomesečni period mentoringa, za dalje produbljivanje znanja i pitanja koja nisu bila obuhvaćena onlajn i direktnom obukom. 

Onlajn obuke obuhvataju 200 žena iz čitave Srbije. 

Projekat podržava Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.