Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

Septembar 2021 – April 2022.

Cilj projekta je podrška marginalizovanim grupama žena da se (re)integrišu na tržište rada kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca, ali i konkretne probleme sa kojima se ove žene suočavaju. 

Projektom će tokom 7 meseci biti obuhvaćene sledeće aktivnosti:

–          3 okrugla stola: u Zrenjaninu, Priboju i Čačku

–          Uspostavljanje e-Savetodavnog centra na sajtu UPŽ Srbije

Organizovanjem okruglih stolova, uspostaviće se kontakt i olakšati dijalog između teže zapošljivih žena iz ova tri regiona i predstavnika javnog, privatnog i građanskog sektora (lokalnih samouprava, institucija, organizacija civilnog društva, Nacionalne služba za zapošljavanje i poslodavaca iz lokala).

U kasnijoj fazi projekta, uspostavljanjem e-Savetodavnog centra na aktivnom sajtu UPŽ Srbije, žene zainteresovane za otvaranje biznisa moći će da postavljaju pitanja, na koja će dobijati odgovore iskusnih članica udruženja. Pitanja i odgovori će biti vidljivi i trajno dostupni, kako bi što veći broj potencijalnih preduzetnica našao odgovor na najčešće postavljana pitanja.

Projekat koji UPŽ Srbije realizuje, finansira se od strane Fondacije za otvoreno društvo.