Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu

Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu

Maj 2021 – Decembar 2021.

Udruženje poslovnih žena Srbije 6. maja 2021. godine  počelo je sa realizacijom projekta Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu.

Projekat se finansira iz budžeta Republike Srbije, na osnovu Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2021. godinu koji je ustanovila Vlada RS, a koji sprovodi Kabinet ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj RS.

Cilj projekta je da se podigne senzibilitet javnosti za problem položaja žena na tržištu rada, jača svest o značaju ženskog inovacionog preduzetništva kao mogućnosti zapošljavanja i izvora prihoda i da se ono afirmiše među postojećim i potencijalnim preduzetnicama.

Kroz planirane aktivnosti, projekat doprinosi unapređenju pozicioniranja ženskih preduzeća kao inovativnih kroz prezentovanje, promociju i afirmaciju postojeće dobre prakse u Srbiji i obezbeđuje se podrška ženama preduzetnicama da svoje inovativne poslovne zamisli usmere, razviju i prošire.

Realizacija promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva obuhvata  sledeće aktivnosti, koje promovišu članice UPŽ Srbije, istaknute predstavnice ženskog inovacionog preduzetništva:

  1. Promotivni film o inovativnom ženskom preduzetništvu
  2. YotuTube podkaste  Biseri inovativnog ženskog preduzetništva – razgovore sa najeminentijim članicama UPŽ Srbije
  3. Onlajn manifestaciju Karavan žena zmajeva
  4. Publikaciju koja promoviše inovativno preduzetništvo i njegove eminentne predstavnice, a koja će uključiti i vodič kroz inovativno žensko preduzetništvo.

Finansirao Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj www.inovacije.gov.rs