Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu – WE. Circular

Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu – WE. Circular

Januar 2024 – Jun 2026.

Jačanje digitalnih i industrijskih kapaciteta za održivu cirkularnu tranziciju preduzetnica u dunavskom regionu – WE. Circular/ Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region – WE. Circular je evropski projekat finansiran iz međuregionalnog Danube Region programa.

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je rad na projektu u januaru 2024. godine i realizovaće sledeće aktivnosti: razvoj veština na nacionalnom nivou; razvoj zajedničke analize Transnacionalnog jaza u veštinama; definisanje potreba; identifikacija jaza u Srbiji i usavršavanje veština; učešće u radu Tematske radne grupe na razvoju programa obuke.

Projekat traje 30 meseci, zaključno sa junom 2026.

WE.Circular se javlja kao odgovor na potrebe preduzetnica u dunavskom regionu kroz transnacionalne aktivnosti usmerene na: identifikaciju potreba i izazova sa kojima se preduzetnice suočavaju u digitalnoj i tranziciji prema cirkularnoj ekonomiji; razmenu znanja; mere politike cirkularne ekonomije u dunavskom regionu – poboljšanje politika i harmonizaciju pametne strategije specijalizacije (3S) kroz razvoj Transnacionalne strategije za WE Circular tranziciju; inovativne programe obuke za razvoj i poboljšanje digitalne i kulture cirkularne ekonomije, te veština koje obezbeđuje Mreža za učenje; inovativne cirkularne biznis modele za recikliranje, ponovo korišćenje i smanjenje koje će razviti i testirati WE. Cirkular laboratorije koje će omogućiti poboljšanje veština stejkholdera u harmonizaciji 3S; građenje kapaciteta državnih institucija za procenu inovativnog cirkularnog biznis modela i kreiranje okvira za politiku podrške preduzetnicama kroz Transnacionalni centar za učenje.

 

Partneri

Konzorcijum se sastoji od 15 partnera iz 12 zemalja: Srbije, Bugarske, Austrije, Hrvatske, Češke, Nemačke, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Slovačke, Moldavije, Bosne i Hercegovine.