Poboljšanje pozicije žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima – WIN

Poboljšanje pozicije žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima – WIN

Januar 2024 – Jun 2026.

Poboljšanje pozicije žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima – WIN / Impoving the position of Women in the labour markets of peripheral INdustrial regions – WIN je evropski projekat finansiran iz međuregionalnog Danube Region programa.

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je rad na projektu u januaru 2024. godine, sa vodećom ulogom u transnacionalnom umrežavanju za pristupačniju, inkluzivniju i efektivniju integraciju žena na tržištima rada industrijskih regiona na periferiji. UPŽ će sprovoditi pilot aktivnosti u Loznici kroz implementaciju novog modela ekonomskog osnaživanja žena u saradnji sa Gradom Loznica / Turističkom organizacijom grada Loznice (TOGL).

Projekat traje 30 meseci, zaključno sa junom 2026.

Glavni cilj WIN-a je poboljšanje pozicije žena radnika u industrijskim regionima na periferiji i otvaranje novih prilika za zapošljavanje za sve žene, te na rušenje kulturnih i institucionalnih barijera koje onemogućavaju ženama da ostvare svoj profesionalni potencijal.

Aktivnosti projekta:

1) Razvoj kritičkog i inkluzivnog društva (kroz promociju socijalnih inovacija, izgradnju kapaciteta ranjivih grupa, participaciju i podsticanje liderstva, kreaciju novih metoda edukacije i medijske kampanje);

2) osnaživanje NVO sektora (javno zagovaranje, edukativne aktivnosti, netvorking aktivnosti);

3) međunarodna saradnja u vezi sa internacionalnim izazovima, sa ciljem stvaranja zajedničkog okvira aktivnosti.

Konzorcijum se sastoji od 10 partnera iz 7 zemalja: Slovenije, Austrije, Češke, Mađarske, BIH, Srbije i Bugarske.