ST(R)E(A)M IT: Usmeravanje žena i devojaka ka STEAM-u, inovacijama i istraživanjima

ST(R)E(A)M IT: Usmeravanje žena i devojaka ka STEAM-u, inovacijama i istraživanjima

Januar 2024 – Decembar 2026.

ST(R)E(A)M IT: Usmeravanje žena i devojaka ka STEAM-u, inovacijama i istraživanjima / ST(R)E(A)M IT/STREAMING GIRLS AND WOMEN INTO STEAM EDUCATION, INNOVATION AND RESEARCH je evropski projekat finansiran iz programa HORIZON WIDERA.

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je realizaciju aktivnosti u januaru 2024. godine. Projekat će trajati 3 godine, do decembra 2026.

STRE(A)M IT projekat podržava viziju Evrope/Evropske komisije, gde su žene i muškarci, devojčice i dečaci, sa svim svojim različitostima, jednaki – slobodni da prate svoju odabranu životnu putanju i imaju jednake mogućnosti da napreduju, te podjednako mogu da učestvuju i predvode naše evropsko društvo. Ova vizija je još važnija danas, kada su ostvareni značajni rezultati na polju edukacije o rodnoj jednakosti, ali i dalje postoje stalni rodni jazovi, pogotovo u STEM oblastima.

Ciljevi projekta ST(R)E(A)M IT uključuju:

  • identifikovanje rodno zasnovanih institucionalnih/strukturnih barijera koje otežavaju mladim devojkama da uđu u STEM tercijarno obrazovanje, te da razvijaju svoju karijeru (naučnu ili druge vrste) u STEM oblastima;
  • razvijanje rodno senzitivnih, inkluzivnih i inovativnih STE(A)M alata i pristupa;
  • podršku razvijanju veština i poslovnih šansi u STEM-u za sve polove, sa posebnim fokusom na mlade devojke uzrasta 14-18;
  • stručno usavršavanje STEM edukatora;
  • podršku HEI/STEM obrazovnim institucijama da odgovore na rodne izazove;
  • uvođenje održivih mreža saradnje aktera u edukaciji i R&I u STEM obrazovanju na nacionalnom/regionalnom i evropskom nivou;
  • doprinos ciljevima EU politike usmerenim na povećanje rodne jednakosti i inkluziju u STEM obrazovanju i R&I;
  • podizanje svesti o institucionalnim/strukturnim barijerama, uključujući rodne stereotipe koji ometaju rodnu jednakost i inkluziju u STEM obrazovanju i R&I.

 

Partneri

Konzorcijum se sastoji od 21 partnera iz 19 zemalja: Mađarske, Irske, Nemačke, Bugarske, Rumunije, Litvanije, Italije, Hrvatske, Slovenije, Ukrajine, Srbije, Slovačke, Španije, Severne Makedonije, Švedske, Belgije, Grčke, Poljske i Islanda.