Promocija ženskog preduzetništva u Jugozapadnoj Srbiji

Promocija ženskog preduzetništva u Jugozapadnoj Srbiji

Avgust 2012 – April 2013.

Udruženje poslovnih žena Srbije je započelo saradnju sa grupom žena preduzetnika u Jugozapadnoj Srbiji, kako bi im pomoglo da osnuju i registruju novo lokalno udruženje preduzetnica u ovom regionu. Zajedno sa osnivačicama i novim članicama izgrađuju se kapaciteti nove organizacije civilnog društva – Udruženja poslovnih žena Jugozapadne Srbije, kroz razvoj strateškog operativnog plana i konsultantske usluge koji će obezbediti održivost novoformiranog Udruženja.

Ciljevi projekta su: jačanje preduzetničkog potencijala žena u Jugozapadnoj Srbiji, povećanje vidljivosti doprinosa žena u lokalnom ekonomskom razvoju, povezivanje preduzetnica na nacionalnom nivou, promena rodnih stereotipa i razvoj i jačanje multikulturalizma kroz uspostavljanje lokalne ženske mreže. Projektne aktivnosti će uključivati formiranje baze podataka žena preduzetnika u jugozapadnoj Srbiji, organizaciju mesečnih sastanaka i registrovanje i mentorstvo novog Udruženja poslovnih žena u jugozapadnoj Srbiji, registrovanog u Novom Pazaru.

Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Više o ovom projektu: