Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena

Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena

Januar 2013 – Oktobar 2013.

Projekat „Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena“ ima za cilj da upozna rukovodioce, a pre svega vlasnice malih i srednjih preduzeća sa 7 principa osnaživanja žena koji su inicirani od strane kancelarija UN WOMEN i Globalnog dogovora UN i da pomogne u njihovoj implementaciji u tim preduzećima.

U Srbiji je 2012. godine 11 velikih korporacija potpisalo deklaraciju i obavezalo se da će primenjivati ove principe u svojim preduzećima, a ovaj projekat će to omogućiti u MSP širom Srbije.

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na ovom projektu sprovodi u saradnji sa udruženjima poslovnih žena iz 5 gradova: Čačka, Valjeva, Niša, Kragujevca i Bačkog Petrovca. Predstavnice ovih udruženja će biti mentorke preduzetnicama iz svojih gradova i pomoćiće im da u toku trajanja projekta uvedu neke od principa u svoja preduzeća.

Principi osnaživanja žena koji će se uvoditi u MSP širom Srbije su:

  1. Na visoke upravljačke pozicije postavljati rukovodioce i rukovoditeljke posvećene rodnoj ravnopravnosti
  2. Prema svim ženama i muškarcima na poslu pravedno postupati – poštovati i podržavati ljudska prava i nediskriminaciju
  3. Obezbediti zdravlje, bezbednost i blagostanje svih radnica i radnika
  4. Promovisati obrazovanje, obuku i stručno usavršavanje žena
  5. Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene
  6. Promovisati ravnopravnost kroz inicijative u društvu i zagovaranje
  7. Meriti napredak rodne ravnopravnosti i javno izveštavati o njemu

Projekat finansira UN Women.

Više o ovom projektu