Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu

Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu

Novembar 2013 – Novembar 2014

Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” (“Preduzetnice doprinose”) ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Parlamenta, kako bi se uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kad je reč o preduzetništvu.

Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Preduzetnice doprinose” sprovodi u sedam gradova (Valjevo, Čačak, Bujanovac, Bački Petrovac, Subotica, Zaječar i Beograd) sa sledećim partnerima: Udruženjem poslovnih žena „Nadežda Petrović”, Čačak; Udruženjem poslovnih žena „Eve”, Valjevo i Akademijom ženskog preduzetništva, Bački Petrovac.

Cilj je da se na okruglim stolovima sa relevantnim Odborima predstave inicijative preduzetnica, koje će pomoći pri donošenju odluka i na taj način dati doprinos usvajanju politika koje se odnose na pitanja unapređenja razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji.

Zaključci sa ovih sastanaka biće uključeni u Deklaraciju za podršku ženskom preduzetništvu, sa ciljem da Deklaracija na kraju projekta bude verifikovana od strane Parlamenta.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Institucionalnu podršku projektu pruža Narodna skupština Republike Srbije.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Radionice o rodnom budžetiranju
  • Promocija nacrta Deklaracije za podršku ženskom preduzetništvu u obliku okruglih stolova u svih sedam gradova
  • Kvartalne ekonomske analize o uslovima poslovanja u Srbiji
  • Snimanje filma o projektu “Preduzetnice doprinose”
  • Svečano predstavljanje i potpisivanje Deklaracije u Parlamentu na kraju projekta

Više o aktivnostima na  ovom projektu.