Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje

Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje

Oktobar 2012 – Septembar 2013.

Udruženje poslovnih žena ovaj projekat sprovodi u dve paralelne i komplementarne aktivnosti:
Prva aktivnost UPŽ će se ogledati  kroz zajednički rad sa grupom žena preduzetnica u severnoj i istočnoj Srbiji i pomoći prilikom uspostavljanja i registracije njihovih lokalnih udruženja poslovnih žena. Fokus će biti usmeren na dva grada u dva regiona: Subotica na severu i Zaječar na istoku. Cilj ove aktivnosti je da žensko preduzetništvo, koje je važan faktor u lokalnom ekonomskom razvoju bude vidljivije i da lokalne opštine, kao i Vlada, budu upoznati sa njegovim doprinosom, naročito sa ulogom preduzetnica u vođenju porodičnih biznisa.

Drugi deo ovog projekta je javno zagovaranje kroz emitovanje 10 emisija na televiziji. Serija emisija će imati naslov „Preduzetnice pitaju“.

Članice Udruženja poslovnih žena Srbije će imati priliku da postavljaju različita pitanja u vezi sa temama koje utiču na njihovo poslovanje, a na pitanja će odgovorati predstavnici vodećih političkih partija u Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije.

Projekat je podržan od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Više o ovom projektu: