Razvoj žena preduzetnica

Razvoj žena preduzetnica


novembar 2014.

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) u partnerstvu sa HD Evropskom konsalting grupom, realizuje projekat Regionalnog ekonomskog rasta (REG) “Razvoj žena preduzetnica“. Projekat je finansijski podržao USAID.

Aktivnosti na ovom projektu se sprovode u Beogradu, Subotici i Vranju u vidu trodnevnih treninga.

Treninzi su namenjeni početnicama u biznisu, preduzetnicama koje su svoje firme osnovale u protekle dve godine, ili su na samom početku poslovanja.

Teme treninga:

  • Upotreba socijalnih mreža kao podrška start up-ima – predavač Tijana Sekulić
  • Upravljanje ljudima– predavač Jelena Vemić Đurković
  • Od biznis ideje do tržišta – predavač Tatjana Mamula.

Aktivnosti na projektu će se implementirati tokom novembra 2014. godine.