zene preko 45 Tag

Mediji o nama 25.12.2020

Ranjivim grupama žena je neophodna pravna pomoć, jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, zaključeno je na okruglom stolu kojim se privodi kraju projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom kovid-19″. Zaključeno je i da je potreban...

Mediji o nama 24.12.2020

Zaključeno je i da je potreban stalni dijalog sa institucijama i poslodavcima o prednostima zapošljavanja ovih žena, kao i usko stručne obuke za nedostajuće zanate na tržištu rada. Projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) a finansirala ga je Fondacija za otvoreno društvo, kako bi...

Mediji o nama 24.12.2020

Ranjivim grupama žena je neophodna pravna pomoć, jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, zaključeno je na današnjem okruglom stolu kojim se privodi kraju projekat “Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom kovid-19”. Zaključeno je i da je...

Mediji o nama 24.12.2020

Ranjivim grupama žena je neophodna pravna pomoć, jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, zaključeno je na današnjem okruglom stolu kojim se privodi kraju projekat "Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom kovid-19". Zaključeno je i da...

Mediji o nama 24.12.2020

BEOGRAD - Ranjivim grupama žena je neophodna pravna pomoć, jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, zaključeno je na današnjem okruglom stolu kojim se privodi kraju projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom kovid-19". Zaključeno je i...