PODRŠKA RANJIVIM GRUPAMA ŽENA ZA UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA

PODRŠKA RANJIVIM GRUPAMA ŽENA ZA UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA

Okrugli sto kojim se privodi kraju projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“, održan je tokom protekle sedmice.

Projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije a finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem da se poboljša položaj samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja.
 
Projekat je realizovan u periodu od juna do decembra, paralelno u Pirotu i Beogradu, kroz održane aktivnosti: utvrđivanja aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena pre i nakon vanrednog…

Autor: DobreVesti.rs

Izvor:Vesti.rs