POMOĆ U ZAPOŠLJAVANJU ŽENAMA POGOĐENIM PANDEMIJOM

POMOĆ U ZAPOŠLJAVANJU ŽENAMA POGOĐENIM PANDEMIJOM

Ranjivim grupama žena je neophodna pravna pomoć, jer nemaju dovoljno informacija o ostvarivanju svojih prava, zaključeno je na okruglom stolu kojim se privodi kraju projekat „Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom kovid-19″.

Zaključeno je i da je potreban stalni dijalog sa institucijama i poslodavcima o prednostima zapošljavanja ovih žena, kao i usko stručne obuke za nedostajuće zanate na tržištu rada.

Projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) a finansirala ga je Fondacija za otvoreno društvo, kako bi se poboljšao položaj samohranih majki, žena starijih od 45 godina i Romkinja u Pirotu i Beogradu pogođenih posledicama pandemije u oblasti zapošljavanja.

Koordinatorka programa iz Fondacije za otvoreno društvo Aleksandra Šanjević je ukazala na važnost uloge biznis sektora i izrazila zadovoljstvo ostvarenom sinergijom civilnog, privatnog i javnog sektora u okviru projekta.

Žene poslodavci, članice UPŽ su ukazale na otvaranje novih mogućnosti zapošljavanja za žene, na primer u sektoru građevinarstva gde su nove tehnologije uslovile manje korišćenje fizičke snage a više znanja i veštog upravljanja modernim mašinama.

Predsednica UPŽ Sanja Popović Pantić je istakla da će se Udruženje i dalje baviti podrškom ovim tzv. ranjivim grupama žena, iako je podvukla da iz iskusutva u radu sa njima, ranjivost zapravo dolazi iz odnosa društva prema njima a nikako iz manjka njihovih sposobnosti.

Sledeći korak u radu biće izrada dokumenta sa preporukama za integrisanje ranjivih grupa žena na tržište rada, do kojih se došlo tokom realizacije projekta.

Dokument će biti dostavljen zainteresovanim lokalnim samoupravama, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Udruženju poslodavaca i ostalim zainteresovanim.

Izvor: sveonovcu.rs