Sanja Popović – Pantić

Predsednica

Olivera Popović

Potpresednica

Gordana Đurđević

Potpredsednica za javno zagovaranje

Dragijana Radonjić Petrović

Potpredsednica za međunarodnu saradnju

Jelena Vujičić

Lija Stojković

Dragana Stojanović