Kontakt: dragana.panajotovic@poslovnezene.org.rs

Izvršna direktorka

U Udruženju poslovnih žena Srbije od marta 2019. godine. Filolog orijentalista po obrazovanju, od prvog pripravničkog zaposlenja u Iraku, gde je radila kao prevodilac, profesionalno se razvijala u različitim oblastima,  uključujući između ostalog menadžment, preduzetništvo, vođenje malih preduzeća i startape, marketing, autsorsing, administraciju, rad u neprofitnom sektoru i organizacijama civilnog društva (OCD), na humanitarnim i razvojnim projektima, u turizmu,  obrazovanju i građevinskom sektoru.

U oblasti menadžmenta radila je na vođenju timova i organizaciji resursa, kroz preduzetništvo imala je iskustvo u pokretanju  razvijanju malih preduzeća, uključujući faze razvoja, finansiranja i strategijskog planiranja, u  neprofitnom sektoru i civilnim društvima učestvovala je u projektima sa humanitarnim ciljevima, angažujući se u podršci zajednicama i sprovođenju različitih programa, u oblasti autsorsinga bavila se implementacijom efikasnih rešenja za potrebe klijenata. 

Dugogodišnja vlasnica porodične autsorsing firme za konsultantske, administrativne, logističke, prevodilačke i jezičke usluge (content writing, lektura, korektura), a nekoliko godina u okviru firme posluje i turistička agencija. Radila je na humanitarnim projektima u nekoliko međunarodnih organizacija (OSCE, Norwegian Refugee Council,  Swiss Agency for Development and Cooperation / Swiss Cooperation Office governmental organization), od toga osam godina na zajedničkom projektu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i UNHCR-a, za pružanje pravne pomoći izbeglim i raseljenim licima Mreža humanitarnih pravnih kancelarija / MHPK.

Do kraja 2023. radi kao marketing menadžer u UPŽ Srbije. Pored aktivnosti na promociji i projektima udruženja, bila je menadžer manifestacije Dan devojčica u IKT sektoru. Od januara 2024. je izvršna direktorka Udruženja. Takođe je i menadžer manifestacije Cvet uspeha za ženu zmaja, godišnjeg  izbora za najbolju preduzetnicu u Srbiji.