Tatjana Mamula Nikolić, PhD

 

Tatjana se više od 25 godina bavi istraživanjima marketinga i javnog mnjenja, od koji je 16 godina provela kao direktor internacionalne istraživačke agencije MASMI. Od 2013. aktivna je u oblasti koučinga i konsaltinga kao preduzetnica  u firmi “ACT2B”. Od 2018. godine Tatjana je PCC sertifikovani kouč od strane International Coaching Federation. U septembru 2018. pokrenula je jedinstveni program BOOST YOUR BUSINESS I MASTERMIND namenjen preduzetnicima, menadžerima i vlasnicima u malim i srednjim preduzećima http://tatjana-mamula.com/boost-your-business/. Treninzi koje održava su interaktivni i aktivacioni, učenje kroz iskustvo sa vežbama posebno dizajniranim za pojedince i timove na teme umeće komuniciranja i prodaje, upravljanje vremenom, biznis alati za donošenje odluka, upravljanje promenama, reinoviranje biznisa i stvaranje novih biznisa kroz dizajn razmišljanje (design thinking), canvas biznis model, liderstvo, motivacija, HR performance management i drugi.

 

Autorka je 3 poslovne knjige. U 2023. izdala je dve knjige iz edicije Živeti sa cunamijem (Reinovacija poslovanja i Reintegracija poslovanja).

 

Njen moto je: “Život je veliko slikarsko platno. Stavi na njega što više boja.”

 

LinkedIn Kontakt: Tatjana Mamula Nikolić