Branka Pudrlja Durbaba rođena je 1978. godine u Zagrebu. Nakon studija Upravnog prava na Sveučilištu u Zagrebu, Branka Pudrlja Durbaba je svoju profesionalnu karijeru započela 1999. godine u kompaniji Vipnet d.o.o. Hrvatska (sadašnji A1 Hrvatska) u sektoru korisničkog servisa. Potom prelazi u sektor prodaje gde od 2000. do 2007. godine radi na različitim pozicijama i koordiniše prodajne procese ove kompanije.

U januaru 2007. godine, dolaskom kompanije Vip mobile (sadašnji A1 Srbija) na tržište Srbije, Branka postaje menadžer za razvoj prodaje i prodajne mreže, a učestvuje i u projektu pokretanja poslovanja Vip operatora (sadašnji A1 Makedonija) na tržištu Makedonije.

Tokom 2012. godine radi na poziciji direktora sektora korisničkog servisa Vip mobile, dok je 2015. godine bila nadležna za sektor korisničkog sektora u organizacionoj jedinici Vip mobile i A1 Slovenija. Od jula 2016. godine preuzima funkciju starijeg direktora prodaje i korisničkog servisa u Vipu, dok je od januara 2019. godine, na poziciji glavnog direktora za tržište Srbije u A1 Srbija.  Od juna 2022. godine je na poziciji glavne direktorke za prodaju i zadovoljstvo korisnika. Branka Pudrlja Durbaba je Član uprave kompanije A1 Srbija. U februaru 2023. Godine postaje i članica Upravnog odobora Srpske asocijacija menadžera.