Održan drugi po redu okrugli sto u okviru projekta Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

Održan drugi po redu okrugli sto u okviru projekta Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada

Projekat koji je otpočeo u Zrenjaninu, nastavljen je održavanjem okruglog stola u Čačku, uključivanjem  predstavnica institucija, organizacija i preduzetnica sa lokala, na online događaj.

Na današnjem okruglom stolu moderatorka je bila dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije. Prisutne je pozdravila Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika grada Čačka. Panelistkinje su bile Vesna Baur, predsednica UPŽ „Nadežda Petrović“, Gorana Tanasković, predstavnica Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga, Aleksandra Šanjević, Fondacija za otvoreno društvo, Marija Vojvodić, Centar za socijalni rad, Ana Dojčilović, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zorica Selaković, vlasnica SZUR Dessert i Ljiljana Petrović, Udruženje “Laris”. Sve strane su predstavile svoje viđenje radnog angažovanja marginalizovanih grupa žena. Zaključeno je da je za najbolja rešenja  reintegracije marginalizovanih grupa žena na tržište rada,   neophodna sinergija sva tri sektora (javnog, privrednog i civilnog).

Projekat realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije, a finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz pružanje podrške za javno zagovaranje ovih grupa žena i njihovo ekonomsko osnaživanje. Realizacija projekta se odvija kroz podršku lokalnim samoupravama Zrenjanina, Priboja i Čačka da pronađu najbolje mehanizme za integrisanje marginalizovanih grupa žena u lokalno tržište rada, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca i prepoznavanjem konkretnih problema sa kojima se ove žene suočavaju.

Paralelno sa okruglim stolovima, Udruženje poslovnih žena Srbije će uspostaviti e-savetodavni centar, kroz koji će žene moći da postavljaju pitanja a iskusne članice Udruženja će im davati odgovore u vezi pokretanja sopstvenog posla. Odgovori će biti dostupni na stranici e-centra i javno vidljivi svima koji su zainteresovani  za samozapošljavanje.

Kako bi se dodatno podržalo ekonomsko osnaživanje žena i poboljšao njihov položaj na tržištu rada, Udruženje poslovnih žena Srbije uskoro pokreće i e-Savetodavni centar namenjen ženama iz kategorija marginalizovanih, teže zapošljivih grupa, kao i potencijalnim preduzetnicama, predstavnicima lokalne samouprave i poslodavcima. Zainteresovani će moći da dobiju odgovore na svoja pitanja od preduzetnica, članica UPŽ Srbije koje su kompetentne za oblasti na koje se pitanja odnose.