office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Aktuelni projekti

„Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“

Opšti cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup tržištu i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu.

Poseban fokus je na jačanju potencijalnih dobavljača među mladim preduzetnicama. Aktivnosti na projektu podrazumevaju primenu leanstart-up metodologije koja ima za cilj da učesnici stiču preduzetničke veštine procesirajući rezultate sopstvenih akcija tokom trening vežbi. Obuke su podeljene u II modula, u trajanju od po 3 dana. Obuke finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju-GIZ.

 1. MODUL će se održati 6-7-8. marta u prostoru Inovacionog centra Mašinskog fakulteta na V spratu, sala 513 (Kraljice Marije 16, Beograd)
 2. MODUL će se održati 16-17-18. marta u Institutu “Mihajlo Pupin”, u Maloj sali (Volgina 15, Beograd)

Koncept treninga je baziran na principu interaktivnog učešća kao alata za učenje odraslih: učesnici stiču preduzetničke veštine procesirajući rezultate sopstvenih akcija tokom trening vežbe.
Tokom celog trening procesa biće korišćeni sledeći alati: vežbe – simulacije, vežbe – uloge, studije slučaja, terenski rad, timski rad, grupne diskusije, kratka predavanja/prezentacije.
Da bi ova vrsta metodologije imala potpuni učinak na polaznike, preporučuje se učešće na oba modula.Zbog intenzivnog interaktivnog učešća broj mesta je ograničen na maksimum 25 osoba.

Potvrda učešća je obavezna na mejl office@poslovnezene.org.rs ili telefon 011/6776-801 najkasnije do 1. marta 2017. godine.Trajanje projekta: DECEMBAR 2016 – APRIL 2017  

Osim treninga, projektom je predviđen i mentoring. Grupe od po 5 učesnica koje budu učestvovale u obukama, dobiće mogućnost da narednih meseci imaju svoju mentorku (iskusnu preduzetnicu) koja će im biti od pomoći u realizaciji poslovnih ciljeva. Takođe, celokupan projekat je i takmičarskog karaktera pa će biti omogućeno i takmičenje timova koji će predstaviti svoje inovacione biznis ideje. U cilju unapređenja kapaciteta za internacionalizaciju firmi projekat omogućava i besplatan konsalting i koučing.

Projekat finanasira Razvojna agencija Srbije, a realizuje ga Udruženje poslovnih žena Srbije u parnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ iz Beograda, Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta iz Beogradu i „Kućom Klastera“ iz Niša.

  

Ekonomsko osnaživanje žena koje su ostale bez posla starosti 45+ godina

Projekat ima za cilj pružanje podrške ženama suočenim sa gubitkom posla u osetljivom životnom dobu, kako bi se ekonomski i društveno ponovo angažovale. Osnaživanje žena realizovaće se kroz paket specijalizovanih radionica, u kojima će učestvovati najmanje 100 učesnica zainteresovanih za određene vrste obuka. Obuke će biti podeljene u 4 modula, koji će obuhvatiti sledeće teme:

 • Kako da preduzetnice otkriju svoje preduzetničke osobine?
 • Zašto je kreativnost važna u preduzetništvu?
 • Kako do ideje za moj biznis?
 • Šta moj vebsajt treba da sadrži i kako da ga promovišem?
 • Osnove korišćenja drušvenih mreža i interneta; Kako internet može da vam pomogne u promociji?
 • Korišćenje društvenih mreža u promotivne svrhe

Udruženje poslovnih žena Srbije projekat realizuje u saradnji sa Udruženjem „Žene na prekretnici“, sa kojim je tokom 2016. godine potpisalo i memorandum o zajedničkoj saradnji.

Trajanje projekta: decembar 2016 – jun 2017

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

                           

Telenor Dan devojčica 2017

Mart 2017– Maj 2017

Dan devojčica u IKT- u ustanovljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Od 2001. godine, kada je u Evropi (Nemačkoj) prvi put obeležen Dan devojčica, u ovoj manifestaciji učestvovalo je više od million devojčica. Dan devojčica u IKT-u ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, već da se rukovode ličnim interesima i talentima.

Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo Dan devojčica 28. aprila 2011. godine.

U proteklih 6 godina koliko UPŽ Srbije sprovodi Dan devojčica kroz projekat je prošlo više od 6500 devojčica, a rezultati pokazuju zainteresovanost devojčica da kroz ovakav vid realnih susreta sa preduzetnicama prepoznaju preduzetništvo kao moguće buduće mesto za zapošljavanje.

Ove godine Telenor Dan devojčica će se odvijati i realizovati kroz tri različite aktivnosti.

Aktivnost 1: „Takmičenje za osnovce: Uhvati ideju“

U okviru takmičenja će timovi učenica završnih razreda osnovne škole biti pozvane da kroz korišćenje savremenih načina komunikacije predstave svoje preduzetničke ideje na temu „Kako da znanje pretvorim u preduzetništvo“, a prilagođeno njihovom uzrastu. Prilikom osmišljavanja i prezentovanja svojih ideja moći će da koriste formu video tutorijala na zadate teme koje će biti prezentovane na You tube kanalu UPŽ Srbije. Nakon evaluacije radova, stručna komisija će doneti odluku o pobednicima, a nagrade će biti dodeljene u okviru Trening radionice za finalistkinje.

Aktivnost 2: Glavni događaj- posete kompanijama

Glavni događaj planiran je za četvrtak, 27. 04. 2017. godine kada učenice završnih razreda osnovnih škola posećuju izabrana preduzeća u svim gradovima u Srbiji gde će biti održan „Dan devojčica“ i tako dobijaju priliku da steknu konkretna iskustva u oblasti u kojima žene nisu dovoljno zastupljene, poput inženjerstva, mašinstva i IT sektora. Takođe, UPŽ Srbije namerava da nastavi sa praksom promovisanja preduzetništva među mladim osobama i u drugim sektorima, te poziva i druge kompanije da otvore svoja vrata devojčicama i tako doprinesu podsticanju njihovog većeg učešća u preduzetništvu, u kojem još uvek postoji rodni jaz.

Aktivnost 3: Trening radionica za finalistkinje „Kako da znanje pretvorim u preduzetništvo?“

Trening radionica za finalistkinje će se održati u četvrtak, 27.04.2017. godine i za temu imati preduzetništvo kod mladih, kada će predstavnice timova najboljih radova koji su ušli u finale  imati nakon radionice i petominutne prezentacije svojih radova nakon čega će bit doneta odluka o pobednicima nakon glasanja stručne komisije.

 Projekat realizuju:

Udruženje poslovnih žena Srbije, Telenor Fondacija, Schneider Electric DOO, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, kroz dva projekta: Podsticanje zapošljavanja mladih (YEP) i Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji (VET), Kancelarija za mlade, Centar Inventiva, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta , Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i SME Week.

„Razvoj MSPP jačanjem pristupa tržištu kroz uključivanje u lance dobavljača, sa akcentom na žensko preduzetništvo“

SEPTEMBAR 2016 – APRIL 2017

Projekat ima za cilj da podstakne uključivanje MSPP u lance dobavljača velikih kompanija, u oblasti proizvodnje, prerade i trgovine. Osim toga, cilj je i da se unapredi pozicija MSPP na tržištu i podstakne umrežavanje velikih i malih privrednih društava i stvaranje održivog „eko sistema” u domaćoj privredi. U vezi sa tim, aktivnosti projekta će biti usmerene na umrežavanje MSP sa velikim dobavljačim kroz kreiranje baze podataka kao i organizovanje bilateralnih susreta usmerenih na uspostavljanje dugoročne i održive saradnje.

 Ovaj projekat finansira Razvojna agencija Srbije, a realizuje ga Privredna komora Srbije u parnerstvu sa Udruženjem poslovnih žena Srbije.

 

 

„Uvođenje rodno senzitivnog upravljanja privredom na lokalnom nivou zajedničkim delovanjem Ženske parlamentarne mreže i Udruženja poslovnih žena Srbije“

OKTOBAR 2016 – MART 2017

Cilj projekta je razvijanje različitih budžetskih inicijativa lokalnih samouprava za dodelu sredstava za stimulisanje ženskog preduzetništva, što vodi ka lokalnom ekonomskom razvoju, kroz implementaciju rodno odgovornog budžetiranja (GRB) u preduzetništvu.

Projekat će obuhvatiti aktivnosti u tri grada:

 • Kraljevo – 14.11.2016.
 • Zrenjanin – 14.12.2016.
 • Vranje – januar 2017.

Ovakvi modeli budžetskih inicijativa obuhvataju zagovaranje za:

1) Pokretanje rodne statistike prilikom prikupljanja podataka o lokalnim malim/mikro preduzećima (razvrstavanjem podataka o polu)

2) Osnivanje Fonda za podršku ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju žena

3) Učešće preduzetnica u lancima dobavljača

Projekat je podržan i od strane ključnih aktera relevantnih za ravnopravnost polova u Srbiji, Ženske parlamentarne mreže. Takođe, velika podrška postoji i od lokalnih udruženja poslovnih žena iz gradova u kojima će se realizovati projekat.

Ovaj projekat finansira Canada Fund.

„Slobodan pristup tržištu za sve – kroz unapređenje integrisanja ženskog preduzetništva u tržišnu ekonomiju Srbije“

Novembar 2016 – Novembar 2017

Osnovni cilj projekta je razvoj tržišne ekonomije kroz uključivanje skoro neiskorišćenih ekonomskih resursa privrede Srbije, kao što je žensko preduzetništvo.

Projekat obuhvata dve radionice u dva grada (Valjevo i Zrenjanin), dva B2B događaja, pokretanje inicijativa javnog zagovaranja i postavku proizvoda/usluga na e-tržišta. Dve radionice “Market lighthouse” imaju za cilj da pruže znanja i informacije preduzetnicama u vezi sa njihovom internacionalizacijom poslovanja.

Takođe, preduzetnice će imati zajedničku inicijativu zagovaranja u vidu postavljanja pitanja predstavnicima vodećih političkih partija. Povratne informacije i odgovori će se objavljivati u redovnim mesečnim izdanjima časopisa za preduzetnike „Ekonometar“.

Specifični ciljevi su:

1) Poboljšanje poslovnog okruženje za MSP u celini sa fokusom na žensko preduzetništvo

2) Povećanje kapaciteta ženskih preduzeća u cilju internacionalizacije poslovanja i širenja na druga tržišta

3) Jačanje lokalnih udruženja žena van Beograda i boljeg integrisanja na tržište

4) Podizanje svesti društva o značaju ženskog preduzetništva na tržištu

Ovaj projekat finansira US Embassy.