office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Aktuelni projekti

„Osnaživanje žena Južne Srbije kroz formiranje klastera starih zanata”

Trajanje projekta: jul – decembar 2017
Aktivnosti na projektu imaju zadatak da doprinesu unapređenju ekonomskog razvoja i da utiču na probleme nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama na jugu Srbije kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma.

Krajnji korisnici projekta su postojeće preduzetničke firme mlađih kategorija vlasnica MSPP do 35 godina starosti, MSP pod upravom i u (su) vlasništvu žena kao i potencijalne preduzetnice. U projekat će biti uključeno najmanje 30 žena iz urbanih i ruralnih sredina nišavskog, jablaničkog, pirotskog i pčinjskog okruga čime će se postići pokrivenost većeg dela teritorije na jugu Republike Srbije.

Osim cilja kojim želimo da doprinesemo unapređenju ekonomskog razvoja i da utičemo na problem nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama, glavni cilj projekta je usmeren ka stvaranju novih mogućnosti (samo) zapošljavanja i smanjenju migracija iz ruralnih područja kroz osnaživanje žena u preduzetništvu.

Radne aktivnosti planirane u okviru projekta bi trebalo da podstiču očuvanje kulturne tradicije, povećanje kvaliteta proizvodnje, mogućnost učestvovanja na domaćem i inostranom tržištu kao i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim i gradskim sredinama projektnog područja.

Projekat sufinansira Razvojna agencija Srbije.

„Slobodan pristup tržištu za sve – kroz unapređenje integrisanja ženskog preduzetništva u tržišnu ekonomiju Srbije“

Novembar 2016 – Novembar 2017

Osnovni cilj projekta je razvoj tržišne ekonomije kroz uključivanje skoro neiskorišćenih ekonomskih resursa privrede Srbije, kao što je žensko preduzetništvo.

Projekat obuhvata dve radionice u dva grada (Valjevo i Zrenjanin), dva B2B događaja, pokretanje inicijativa javnog zagovaranja i postavku proizvoda/usluga na e-tržišta. Dve radionice “Market lighthouse” imaju za cilj da pruže znanja i informacije preduzetnicama u vezi sa njihovom internacionalizacijom poslovanja.

Takođe, preduzetnice će imati zajedničku inicijativu zagovaranja u vidu postavljanja pitanja predstavnicima vodećih političkih partija. Povratne informacije i odgovori će se objavljivati u redovnim mesečnim izdanjima časopisa za preduzetnike „Ekonometar“.

Specifični ciljevi su:

1) Poboljšanje poslovnog okruženje za MSP u celini sa fokusom na žensko preduzetništvo

2) Povećanje kapaciteta ženskih preduzeća u cilju internacionalizacije poslovanja i širenja na druga tržišta

3) Jačanje lokalnih udruženja žena van Beograda i boljeg integrisanja na tržište

4) Podizanje svesti društva o značaju ženskog preduzetništva na tržištu

Ovaj projekat finansira US Embassy.