office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Aktuelni projekti

„Podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada u kontekstu posledica izazvanih pandemijom KOVID-19“

JUN 2020 – DECEMBAR 2020.

Cilj projekta je poboljšanje položaja samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, u opštinama Pirot i Beograd, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u oblasti zapošljavanja.

U okviru projekta, predviđene su sledeće pojedinačne aktivnosti:

1. Utvrđivanje aktuelnog radnog statusa definisanih kategorija žena nakon vanrednog stanja (mart – maj 2020.), uvedenog zbog Kovid-19 pandemije, putem pilot istraživanja – telefonske ankete. Anketu je tokom juna meseca sproveo tim članice UPŽ, Tatjane Mamule Nikolić.

2. Radionica: Otkrivanje potencijala ranjivih grupa za samozapošljavanje. Radionicu će voditi naša članica Tijana Sekulić, sertifikovani CMC trener.

3. Radionica: Upoznavanje definisanih grupa žena sa pravima i obavezama zaposlenih lica. Radionicu će voditi naša članica, Ljubica Radović, advokat sa ekspertizom privrednog prava.

4. Radionica: Priprema predstavnica ranjivih grupa u oba grada za dijalog sa poslodavcima i predstavnicima organa vlasti. Ovu obuku će voditi Lola Milojević, međunarodni konsultant za rodna pitanja i komunikacije.

5. Ostvarivanje dijaloga putem okruglog stola, između definisanih grupa žena, lokalne samouprave i poslodavaca u cilju integrisanja ranjivih grupa na tržište rada.

6. Izrada dokumenta sa preporukama za integrisanje ranjivih grupa žena na tržište rada. Dokument će biti dostavljen lokalnoj samoupravi, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, Udruženju poslodavaca itd.

Projekat je finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo.

„Jačanje kapaciteta preduzetnica za digitalizaciju poslovnih procesa i pružanje savetodavne i tehničke podrške za lansiranje na tržište brendiranih tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz jugozapadne Srbije“

Maj 2020 – maj 2021

Cilj projekta je povećati konkurentnost srpskih preduzetnica kroz prilagođavanje globalnih trendova digitalne transformacije u poslovnim procesima i poboljšati pristup tržištu proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda u jugozapadnoj Srbiji uvođenjem inovativnog marketinga i kanale prodaje inovativne i brendirane proizvode žena ovog kraja.

Specifični ciljevi projekta:

• Informisanje preduzetnica u Srbiji i unapređenje njihovih kapaciteta za uvođenje procesa digitalne transformacije u njihovim kompanijama kako bi se osigurala održivost u vidu produktivnosti, prodaje i konkurentnosti.

• Da se ​​ojačaju poslovni kapaciteti malih proizvođača prerađene tradicionalne hrane u zapadnoj Srbiji kroz pružanje savetodavnih i tehničkih mera podrške u vezi sa lansiranjem na tržište brendiranih linija prehrambenih proizvoda sa inovativnim karakteristikama proizvoda zasnovanim na tradicionalnim lokalnim prehrambenim proizvodima.

• Stvaranje mogućnosti za brže prepoznavanje i bolji pristup lokalnim proizvođačima hrane kroz uvođenje i pokretanje Instagram stranice za lokalnu organizaciju civilnog društva „Sačuvajmo selo“ iz Priboja.

Projekat je podržala Vlada Savezne republike Nemačke posredstvom Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.

„Izgradnja međugeneracijskog i interkulturalnog mosta ekonomskog prosperiteta za žene u Raškoj i Sjenici”

SEPTEMBAR 2019 – SEPTEMBAR 2020

CILJ PROJEKTA:

Izgradnja međugeneracijske mreže žena u nerazvijenim opštinama Raška, Sjenica i Brus što će im omogućiti da ostvare svoja ekonomska prava i osnažiti ih da deluju kao pokretači pozitivnih društveno-ekonomskih promena u njihovim multietničkim i multireligioznim zajednicama.

Specifični ciljevi:

 1. Poboljšati rodno uravnoteženu komunikaciju mladih pomoću novih digitalnih medija i omogućiti im da deluju kao pokretači pozitivnih promena.
 2. Poboljšati međugeneracijsku saradnju žena u Raškoj oblasti u vezi sa promocijom rukotvorina proizvedenih od strane žena iz opština Raška, Brus i Sjenica (starije od 40 godina) pomoću digitalne alata kreiranih od strane mladih žena (18-35 godina)
 3. Podići svest društva o ulozi samozaposlenih žena u društveno-ekonomskom razvoju i jačanju demokratskih struktura u njihovim lokalnim zajednicama.

TRI AKTIVNOSTI

A1-Jačanje kapaciteta:

 • Jedan trening (2 dana) o digitalnom brendiranju i promociji za devojke / mlade žene koje bi želele da budu blogerke / influenserke na temu međugeneracijske saradnje, rodne ravnopravnosti i/ili ženskog preduzetništva.
 • Dve jednodnevne radionice (svaka po 1 dan) za žene starije od 40 godina na temu inovativne proizvodnje rukotvorina: Radionica „Moderni dizajn u rukotvorini“

A2-Mentoring:

 • Mentorstvo i koučing za grupe devojaka
 • Mentorstvo za žene 40+ (proizvođači rukotvorina)

A3-Networking:

 • Organizacija meet-up susreta
 • Organizacija izložbe digitalnih rešenja modernog dizajna u rukotvorinama „knjiga standarda“

Projekat finansira Ambasada SAD.

„Jačanje poslovnih kapaciteta ženskih proizvođača organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji“

Septembar 2019 – Decembar 2019.

Cilj projekta je jačanje lokalnih mreža žena proizvođača organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji.

Projekat se realizuje u okviru saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, a podržan projektom „Razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD)“.

OTVOREN XIII KONKURS „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

UPIŠITE SE U RED ŽENA ZMAJEVA!

Udruženje poslovnih žena Srbije je raspisalo XIII konkurs za izbor najboljih preduzetnica u Srbiji– „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“.

Sve zainteresovane preduzetnice u Srbiji mogu se prijaviti za jednu od dve kategorije:

 • NAJEVROPSKIJA ŽENSKA FIRMA
 • NAJBOLJI MODEL ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Udruženje poslovnih žena Srbije i ove godine zadržava praksu da Specijalnim priznanjem nagradi preduzetnice koje su se posebno istakle u pojedinim kriterijumima za glavne nagrade i time zaslužile da im se za taj aspekt oda posebno priznanje i pohvala.

Takođe, drugu godinu zaredom će biti dodeljeno i priznanje velikim kompanijama koje primenjuju 5. Princip Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i koje su pružile najbolji model uključivanja žena u lance dobavljača, u kategoriji:

Na konkurs, za prve dve kategorije, se mogu prijaviti sve poslovne žene u Srbiji, koje su vlasnice ili imaju udela u vlasništvu preduzeća, bez obzira na vrstu delatnosti.

Ovde možete preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju za preduzetnice:

 1. Formular prijave „Cvet uspeha 2019”
 2. Izjava o istinitosti priloženih informacija
 3. Uputstvo za fotografiju
 4. Upitnik

UPUTSTVO

Kandidatkinje su u obavezi da uz potrebnu dokumentaciju prilože i radnu biografiju, motivaciono (propratno pismo), kao i eventualne preporuke profesionalnih udruženja, zaposlenih, lokalne zajednice, reference (nagrade, priznanje, pohvale).

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom navedenom u Uputstvu i pristigle do datuma zatvaranja konkursa. Konkurs je otvoren do 12. jula 2019. godine.

Svoje prijave sa pratećom dokumentacijom možete dostaviti na e-mail: cvet@poslovnezene.org.rs ; subject: „Cvet uspeha 2019“

Za detaljnije informacije možete se obratiti Udruženju poslovnih žena Srbije na telefon: 011/6776 801 ili putem mejla: cvet@poslovnezene.org.rs

Imena nagrađenih kandidatkinja XIII izbora „Cvet uspeha za ženu zmaja“ biće saopštena na svečanosti dodele priznanja, u novembru 2019. godine, u Teatru i Operi „Madlenianum“ u Zemunu.

Budite inovativne, odlučne i samouverene. Pokažite svoj preduzetnički duh i upišite se u red ŽENA ZMAJEVA!!!

Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena

MAJ 2019 – APRIL 2020.

U okviru projekta Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa žena, kao dela programa „Povratak u nove šanse“, pripadnicama romske populacije – povratnicama iz inostranstva, kao i pripadnicama drugih ranjivih grupa omogućeno je učešće na tri besplatne obuke:

 • Kako da postanem preduzetnica
 • Kako da postanem maserka i welness instruktorka
 • Škola programiranja: web development

Obuke će se realizovati u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon obuka predavači će u trajanju od tri do devet meseci pružati mentorsku podršku polaznicama i pratiti njihov dalji razvojni put.

Uz podršku RAB Srbije, a u cilju ostvarivanja zajedničkog glavnog cilja projekta, smanjenja siromaštva podizanjem zapošljivosti ranjivih grupa Romkinja povratnica i nepovratnika u Srbiji sa posebnom pažnjom na ranjive grupe žena, projekat će biti promovisan u medijima na celoj teritoriji Republike Srbije, tokom perioda implementacije projekta od maja 2019. do aprila 2020. godine.

Projekat je podržala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Vip Dan devojčica 2019 – pripremne radionice „Uhvati ideju“

U okviru projekta Vip Dan devojčica, koji organizuje Udruženje poslovnih žena Srbije, u Beogradu (20. mart OŠ „Đura Jakšić“), Nišu (25. mart OŠ „Vožd Karađorđe“) i Novom Sadu (27. mart OŠ „Jožef Atila“) održane su pripremne radionice na temu „Uhvati ideju“.

Radionice su namenjene devojčicama završnih razreda osnovne škole (7. i 8. razred) osmišljene da im pomognu da što bolje predstave svoje preduzetničke ideje na konkursu „Uhvati ideju“. Cilj je da devojčice ovladaju osnovnim veštinama prepoznavanja i validacije ideje, sažete i efektne prezentacije i predstavljanja ideje u video formatu. Predavač na sve tri radionice bila je Manja Lekić.

Obeležavanje Dana devojčica u IKT-u održaće se devetu godinu za redom, u četvrtak 25. aprila ove godine, a aktivnosti vezane za ovaj projekat obuhvataju:

 • Takmičenje za devojčice pod nazivom „Uhvati ideju“, koje podrazumeva izradu video rada u trajanju od 59 sekundi, kojim se predstavlja preduzetnička (biznis) ideja. Konkurs za takmičenje je otvoren od 18. marta (od kada može da se preuzme konkursna dokumentacija) do 19. aprila.
 • Trening radionicu za finalistkinje takmičenja i prezentaciju najboljih radova na kojoj će biti izabrane pobednice, koja će se održati 25. aprila.
 • Posete devojčica kompanijama u IKT sektoru, ali i drugim privatnim kompanijama koje vode žene, sa ciljem promocije preduzetništva generalno i većeg prisustva žena u IKT sektoru i  u preduzetništvu uopšte.

Vip Dan devojčica se realizuje uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije i predsednice Vlade RS, gospođe Ane Brnabić koja je kao i prethodne, i ove godine počasna pokroviteljka projekta. Projekat su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, Centar Inventiva, SME Week, kao i kompanije Vip Mobile, Izdavačka kuća Klett i Schneider Electric.

U Zrenjaninu održana radionica „Ravnopravno u lancu vrednosti“

U okviru projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“, koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije uz podršku ambasade Kraljevine Holandije i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, posle Beograda (23 – 24. januar), u Zrenjaninu, u Startit Centru je održana  dvodnevna radionica 18. i 19. marta kao praktična obuka, a 20. i 23. maja u Valjevu je planirana i treća.

Cilj radionica, kao praktične obuke, je unapređenje preduzetničkih veština žena radi njihovog  uključivanja u lance dobavljača. Preduzetnice imaju priliku da savladaju QAB analizu, poslovnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima, da saznaju kako istražiti tržište, zadržati autentičnost i prilagoditi se promenama koje su neminovne, kao i da se upoznaju sa mnogim drugim tehnikama. Treneri na obukama su članice UPŽ Srbije, Tatjana Mamula Nikolić, stručna konsultantkinja i vlasnica agencije ACT2B i Tatjana Jevđović, holistička terapeutkinja, osnivač  Beauty Imagini doo i Integra Life kluba.

Uredi članak

Projekat „Ravnopravno u lancu vrednosti“ ima za cilj promociju uključivanja malih i mikro kompanija u lanac vrednosti velikih korporacija, kako bi se njihovo samozapošljavanje učinilo održivim i na taj način osnažili ekonomski kapaciteti žena u Srbiji. Projekat promoviše pomoć razvoju ženskog preduzetništva, a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom u delu ekonomskog osnaživanja žena, kao i sa principima koje je definisala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Uključivanje žena u lanac vrednosti je 5. princip osnaživanja žena, а ovim projektom se podstiče njegova primena i sprovodi koncept održive ekonomije u kojoj su svi privredni akteri deo jedinstvenog eko sistema u kome ostvaruju korist, istovremeno doprinoseći razvoju privrede i društva u celini. Prepoznata je potreba veće saradnje i povezivanja korporativnog sektora sa sektorom malih preduzeća, posebno ženskim biznisima, koji su međusobno udaljeni. Zato je u okviru projekta već održan panel na ovu temu, ali su organizovani i B2B sastanci, na kojima su predstavnici korporativnog sektora imali priliku da se direktno upoznaju sa preduzetnicama – članicama Udruženja poslovnih žena Srbije, koje su u više navrata imale prezentacije i izložbe na kojima su predstavljale svoje proizvode i usluge.

Otvoren konkurs za takmičenje „UHVATI IDEJU“

KO I KAKO MOŽE UČESTVOVATI?

 • Devojčice 7. i 8. razreda osnovne škole
 • Devojčice u timu od 3 članice 
 • U vašem kratkom videu (do 59 sekundi) prikazujete svoje preduzetničke (biznis) ideje
 • Svaki tim može prijaviti po jedan video

AKO ISPUNJAVATE OVA 4 USLOVA, PRIJAVITE VAŠ VIDEO RAD NA TAKMIČENJE!

KOJE SU FAZE TAKMIČENJA?

Prva faza

 • Pristigle radove ocenjuje stručna komisija UPŽ Srbije i bira finalistkinje
 • Radove finalistkinja objavljujemo na YouTube kanalu i Instagramu UPŽ Srbije  

Druga faza

 • Obaveštavamo finalistkinje
 • Finalistkinje učestvuju u radionici: „Uhvati ideju“, u Beogradu, 25.04. 2019. godine
 • Nakon radionice, u javnom finalu biće proglašene pobednice
 • Autorke najboljih video radova očekuju vredne nagrade

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Formular za prijavu (2019.)

Saveti za izradu video rada (2019.)

Prijave možete slati isključivo putem We-transfera (www.wetransfer.com) na mejl: dan-devojcica@poslovnezene.org.rs

Prijave za takmičenje počinju: 18.03.2019. godine.

Konkurs će trajati do: 19.04.2019. godine, u ponoć.

Počasni institucionalni pokrovitelj projekta:

 

„Program stručnog usavršavanja – obuke nastavnika u oblasti razvijanja preduzetničkih kompetencija kod nastavnika i učenika i stvaranju uslova za realizaciju preduzetništva u osnovnim školama“

DECEMBAR 2018 – AVGUST 2019.
Projekat ima za cilj osnaživanje učitelja i predmetnih nastavnika da kroz aktivnosti učeničke zadruge doprinesu razvijanju preduzetničkih kompetencija kod učenika.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 • Upoznavanje polaznika sa ključnim pojmovima i konceptima preduzetništva;
 • Upoznavanje polaznika sa zakonskom regulativom koja se odnosi na učeničke zadruge;
 • Upoznavanje polaznika sa mogućnostima korišćenja učeničkih zadruga kao modela za razvoj preduzetništva;
 • Osnaživanje polaznika za korišćenje projektnog pristupa u učenju u cilju razvijanja preduzetničkih kompetencija kod učenika.

Po završetku obuke učesnici će biti u stanju da:

 • Prepoznaju svoju ulogu u razvoju preduzetničkih kompetencija kod učenika;
 • Razvijaju učeničku zadrugu kao model preduzetništva;
 • Planiraju i realizuju preduzetničke projekte;
 • Koriste efikasne načine za angažovanje učenika u radu učeničke zadruge;

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.