Mediji o nama

2023 Mediji o nama 19.07.2023

19.07.2023. Nakon izrade koncepta programa podrške ženskom preduzetništvu u Kraljevu, sprovedene su tri javne debate na kojima je sa oko 60 predstavnika privrednog, civilnog i javnog sektora razmatran predlog ovog dokumenta. Posebno značajna javna debata je organizovana sa Udruženjem poslovnih žena “Ilinka Ilić” iz Kraljeva. Istraživanje urađenog...

2023 Mediji o nama 04.07.2023

04.07.2023. Kroz programe poslovnog osnaživanja u protekle tri godine 350 žena iz Srbije stekle su znanja za pokretanje biznisa. Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) je bio nosilac projekta „Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena“ koje su obučene za neke zanate, ili su prošle besplatne obuke veština koje...

2023 Mediji o nama 03.07.2023

03.07.2023. Završene besplatne obuke za žene iz romske zajednice, ruralnih sredina, samohrane majke i žrtve trgovinom ljudima. Udruženje poslovnih žena Srbije sa ponosom završava trogodišnji projekat Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate kroz čije je besplatne obuke prošlo 350 žena iz svih krajeva Srbije...

2023 Mediji o nama 02.07.2023

02.07.2023. Lokalne vesti - Nedelja 02.07.2023 - 10:02 Završene besplatne obuke za žene iz romske zajednice, ruralnih sredina, samohrane majke i žrtve trgovinom ljudima. Foto: Promo Udruženje poslovnih žena Srbije sa ponosom završava trogodišnji projekat Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate, kroz čije je...

2023 Mediji o nama 02.07.2023

02.07.2023. Udruženje poslovnih žena Srbije sa ponosom završava trogodišnji projekat Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate, kroz čije je besplatne obuke prošlo 350 žena iz svih krajeva Srbije i steklo krucijalna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa. Projekat je realizovan onlajn i oflajn uz savetodavnu...

2023 Mediji o nama 01.07.2023

01.07.2023. Udruženje poslovnih žena Srbije saopštilo je danas da su završene besplatne obuke za žene iz romske zajednice, ruralnih sredina, samohrane majke i žrtve trgovine Ijudima u cilju njihovog osposobljavanja za brojne tražene zanate. Kako se navodi, kroz trogodišnji projekat „Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz...

2023 Mediji o nama 30.06.2023

30.06.2023. Udruženje poslovnih žena Srbije završava trogodišnji projekat "Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate", kroz čije je besplatne obuke prošlo 350 žena iz svih krajeva Srbije i steklo krucijalna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa, navedeno je u saopštenju. Projekat je realizovan onlajn i...