2021

2021 Sve vesti Vesti 15.01.2021

  Na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, danas je gost predavač kod profesorke dr Tatjane Mamule Nikolić, na predmetu Liderstvo i donošenje odluka,   bila dr Sanja Popović-Pantić, naučni saradnik u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta „Mihajlo Pupin“, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i...

2021 Sve vesti Vesti 05.01.2021

Tatjana Mamula Nikolić,  vlasnica Agencije za konsalting ACT2B iz Beograda, krajem 2020. godine postala je sertifikovani trener programa Grow Your Business (GYB) - Start Your Business (SYB) - Improve Your Business (IYB) u okviru programa UN Međunarodne organizacije rada (ILO) Start and Improve Your Business...