Prvi online bilateralni susreti žena u biznisu BiH, Srbije i Crne Gore sa Unijom žena Rusije

Prvi online bilateralni susreti žena u biznisu BiH, Srbije i Crne Gore sa Unijom žena Rusije

U organizaciji Kluba poslovnih žena Republike Srpske, Udruženja žena preduzetnica i žena u biznisu  održan je prvi online bilateralni susret žena predstavnica vladinog, nevladinog i biznis sektora BIH, Srbije i Crne Gore, sa partnerskom organizacijom, Unijom žena Rusije. Na ovom događaju učestvovala je Gordana Đurđević, članica UO Udruženja poslovnih žena Srbije.

Tokom online susreta predstavljene su dobre prakse u oblasti ženskog preduzetništva, kao i rad partnerskih organizacija Rusije, BiH, Srbije i Crne Gore.


Foto Klub poslovnih žena Republike Srpske

Uspostavljena su partnerstva i kontakti učesnika skupa, predstavnika institucija, partnerskih organizacija i biznis sektora i  prezentovani resursi za inovacije i investicije u nekoliko sektora.