Dr Sanja Popović-Pantić gost predavač na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan

Dr Sanja Popović-Pantić gost predavač na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan

 

Na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, danas je gost predavač kod profesorke dr Tatjane Mamule Nikolić, na predmetu Liderstvo i donošenje odluka,   bila dr Sanja Popović-Pantić, naučni saradnik u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta „Mihajlo Pupin“, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i predsedavajuća sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva (Enterprise Europe Network – EEN). Ona je putem putem Zoom platforme održala predavanje na temu Izazovi ženskog preduzetništva u vreme Covid-19 u Srbiji.

Kroz kraći istorijat razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji, dr Sanja Popović-Pantić predstavila je širi ekonomski kontekst u kome je ono nastalo, prešavši put od socijalnog do razvojnog modela, isto kao i srpska privreda u proteklih dvadeset godina. Predstavljene su i najčešće prepreke sa kojima se preduzetnice suočavaju, poput  ograničenog pristupa finansijama i tržištu, kao i najnovija istraživanja o uticaju pandemije Covid-19 na poslovanje malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena.


Najava predavanja – Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan

 

Pored paralela u određenim aspektima razvoja ženskog preduzetništva kod nas i u Evropi, istaknuti su sektori u kojima dominira žensko preduzetništvo, a navedeno je takođe da izazovi definisanja ženskog preduzetništva nisu specifični samo kod nas, već i u svetu i kao primer je data aktuelna debata pokrenuta od strane Međunarodnog trgovinskog centra i Instituta za standarde Švedske, sa ciljem da se dođe do konačne definicije ženskog preduzetništva.