međunarodni trgovinski centar Tag

2021 Sve vesti Vesti 15.01.2021

  Na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, danas je gost predavač kod profesorke dr Tatjane Mamule Nikolić, na predmetu Liderstvo i donošenje odluka,   bila dr Sanja Popović-Pantić, naučni saradnik u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta „Mihajlo Pupin“, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i...