Sinergijom do bolje inkluzije marginalizovanih grupa žena na tržište rada

Sinergijom do bolje inkluzije marginalizovanih grupa žena na tržište rada

14.02.2022.

 

Prevazilaženje predrasuda i konkretnih prepreka pri zapošljavanju marginalizovanih grupa žena

U Čačku, u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije održan je okrugli sto na temu uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz pružanje podrške za javno zagovaranje ovih grupa žena i njihovo ekonomsko osnaživanje. Projekat je finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo, a realizacija se odvija kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme za integrisanje marginalizovanih grupa žena u lokalno tržište rada, uvidom u primere dobre prakse poslodavaca i prepoznavanjem konkretnih problema sa kojima se ove žene suočavaju.

Tokom današnje diskusije bilo je reči o prevazilaženju stereotipa od strane poslodavaca, ali i prepreka kod pripadnica marginalizovanih grupa žena. Udruženje poslovnih žena Srbije je istaklo odlične rezultate koje je postiglo u poslednje dve godine radeći sa Romkinjama obuku iz veština koje  im pomažu da se (samo) zaposle. Zorica Selaković, preduzetnica iz Čačka je istakla da je nakon obuke za izradu keteringa i ukrasa za torte i kolače bila oduševljena motivacijom i posvećenošću polaznica romske nacionalnosti i da bi izdvojila najmanje pet onih koje bi rado zaposlila. Kroz konkretne brojeve predstavljena je struktura nezaposlenih žena u Moravičkom okrugu i Čačku, gde je među nekvalifikovanim Romkinjama, samohranim majkama, invalidima, detektovano da posebno treba obratiti pažnju na žene preko 45 godina jer one čine čak 30% od ukupnog broja nezaposlenih. Prepoznata je važnost upoznavanja poslodavaca sa Zakonom o zapošljavanju koji je usvojen prošle godine i sa novim mogućnostima i modelima zapošljavanja. Predstavljena su i specifična rešenja za prevazilaženje prepreka za zapošljavanje žena iz ranjivih grupa, kao što je fleksibilno radno angažovanje ali i druga koja bi odgovarala njihovim potrebama. Na primer: samohrane majke mogu raditi samo u prepodnevnoj smeni, neke mogu da rade samo od kuće zbog brige o invalidnim licima, ili starijim članovima porodice, dok je za one koje nemaju radnog iskustva ili ga imaju nedovoljno, važno pružiti mogućnost obuke kroz praksu.

Zaključak je da je neophodna sinhronizovana saradnja i sinergija svih aktera na tržištu rada, od lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje, preko organizacija civilnog društva, uključujući i poslodavace i teže zapošljive žene iz lokala, da bi se pronašla najbolja rešenja.

Korisno je što će tokom projekta na sajtu Udruženja poslovnih žena Srbije biti uspostavljen e-savetodavni centar, kroz koji će žene moći da postavljaju pitanja u vezi zapošljavanja a ekspertkinje i preduzetnice iz Udruženja će im davati odgovore. Odgovori će biti dostupni na stranici e-centra i javno vidljivi svima koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog biznisa i samozapošljavanje.

Izvor: Nedeljnik.rs