Razvoj privatnog sektora u nerazvijenim regionima Srbije Tag

2022 Sve vesti Vesti 22.12.2022

22.12.2022 Rukom gajeno voće i povrće sa 1000m nadmorske visine, tretirano samo rastvorom koprive, pribojske domaćice su pretočile u tradicionalne, ceđene ili termički obrađene, proizvode. Krajem godine, kada se porodično ili poslovno okupljamo, savremena domaćinstva se sreću sa izazovom odabira namirnica za trpezu – zdravih i...

2022 Sve vesti Vesti 08.09.2022

08.09.2022. Udruženje poslovnih žena Srbije najavljuje tri besplatna treninga za svoje članice, korisna kako za one koji već rade po zahtevima međunarodnih ISO standarda, tako i za one koji planiraju da poslovanje unaprede organizovanjem prema nekom od standarda. Upoznavanje sa tri najčešće tražena standarda (uz primere dobre...

2022 Sve vesti Vesti 02.09.2022

02.09.2022 U želji da iskoristimo poslednje avgustovske dane i vreme koje omogućava neposredno okupljanje, Udruženje poslovnih žena Srbije je 28.08.2022. održalo obuku pod nazivom „Žensko preduzetništvo na putu transformacije u digitalno doba“ za članice Udruženja „NADEŽDA PETROVIĆ“ iz Čačka. Okupljenim preduzetnicama je puteve digitalne transformacije poslovanja, interaktivnim...