podizanje svesti i partnertsvo Tag

Mediji o nama 02.02.2023

SPIKER: Za godinu dana projekta više od 200 žena prošlo je obuku za poslove u građevinarstvu kao što su zanatski radovi, upravljanje bagerom ili viljuškarom. Projekat je proširen i na IT poslove. REPORTER: Vlasnica građevinske kompanije je nakon selekcije kandidata, najzadovoljnija bila je upravo preciznošću i...

Mediji o nama 02.02.2023

Udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je završnu konferenciju u okviru projekta – Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnertsvo, kako bi se povećalo učešće ranjivih grupa žena na tržištu rada i smanjili rodni stereotipi. Kroz obuke tokom ovog projekta prošlo je stotinak žena...