Borba protiv stereotipa

Borba protiv stereotipa

SPIKER: Za godinu dana projekta više od 200 žena prošlo je obuku za poslove u građevinarstvu kao što su zanatski radovi, upravljanje bagerom ili viljuškarom. Projekat je proširen i na IT poslove.

REPORTER: Vlasnica građevinske kompanije je nakon selekcije kandidata, najzadovoljnija bila je upravo preciznošću i strpljenjem koji su pokazale kandidatkinje u odnosu na muške kolege.

SANJA POPOVIĆ PANTIĆ: Smatramo da žene treba da budu podržane i od strane svojih porodica da ovakva zanimanja biraju i da prosto ne budu isključene iz mogućnosti da lepo zarade pogotovo zato što su zbog novih tehnologija ta zanimanja fizički daleko manje zahtevna nego što je to nekada bio slučaj.

REPORTER: Velika odgovornost je na školama, ali i medijima koji senzacionalistički izveštavaju poput – „žene napadaju muška zanimanja“.

BRANKICA JANKOVIĆ: Ne radi se ni o kakvom osvajanju, nego o potrebi kao i u svemu da našem društvu govorimo bez bilo kakve euforije i senzacionalizma, nego da stvari sagledavamo realno i postižemo balans i odgovorimo zahtevima tržištima rada koji su danas i te kako komplikovani i na kraju, kao najvažnija poruka, pol dakle ne treba da igra nikakvu ulogu u izboru zanimanja ni dečaka ni devojčica već sklonosti, želje, znanja, veštine.

REPORTER: UN Women i delegacija Evropske unije su sa 20 miliona dinara podržali šest nevladinih organizacija za borbu protiv rodnih stereotipa. Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, ukazuje da je godišnji gubitak u Evropskoj uniji na tržištu rada zbog rodne segregacije 370 milijardi evra. I Srbija je uporediva. Milana Rikanović, direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, navodi da nije lako kroz jedan projekat promeniti stereotipe.

MILANA RIKANOVIĆ: Nije lako kroz jedan projekat promeniti rodne stereotipe koje prenosimo kroz nekoliko generacija i želela bih da vas sve pozovem da radimo na tome jer je to jedan od ključnih preduslova da promenimo i unapredimo rodnu ravnopravnost i položaj i žena i muškaraca.

REPORTER: Žene i dalje, upravo zbog imovinskih garancija, teže dolaze do kredita za pokretanje sopstvenog posla, a odnos među osnivačima firmi je jedan prema tri u korist muškaraca.

KATARINA OBRADOVIĆ JOVANOVIĆ: S obzirom na to da se naši programi zasnivaju na kombinaciji kredita i bespovratnih sredstava da se onaj deo koji se finansira iz kreditnih sredstava finansira bez hipoteke… predvideli smo, a nadamo se da će Vlada usvojiti predlog, da u ovim vremenima koja su opet malo ekonomski izazovnija nego prethodna, taj deo bespovratnih sredstava bude malo veći u odnosu na ovaj kreditni deo.

REPORTER: Broj nezaposlenih žena u trećem kvartalu prošle godine je manji za 20 odsto nego 2021. godine, ali su plate muškaraca veće za šest i po odsto u odnosu na žene.

Izvor: RTS 1