Završna konferencija projekta „Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnertsvo“

Završna konferencija projekta „Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnertsvo“

Udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je završnu konferenciju u okviru projekta – Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnertsvo, kako bi se povećalo učešće ranjivih grupa žena na tržištu rada i smanjili rodni stereotipi. Kroz obuke tokom ovog projekta prošlo je stotinak žena a organizovane su i terenske posete.

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović Pantić izjavila je danas da je stotinak žena završilo obuku u netipično ženskim zanimanjima u sektoru građevinarstva i informacionih tehnologija u okviru projekta za umanjenje rodnih stereotipa i povećanje učešća ranjivih grupa žena na tržištu rada. Ona je na završnoj konferenciji projekta „Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnertsvo“ navela da je u početku bilo malih problema za regrutaciju tako velikog broja žene jer su i dalje prisutni stereotipi.

Izvor: Happy TV