een mreza Tag

2021 Sve vesti Vesti 13.03.2021

U organizaciji Evropske mreže preduzetništva Velike Britanije (EEN UK- Innovate UK) a uz podršku EEN Srbije (Instituta Mihajlo Pupin) održan je 12.3. panel na temu Inkluzivne inovacije na međunarodnom nivou. Uvodničarka je bila dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ Srbije i koordinatorka međunarodne Sektorske grupe...

2019 Sve vesti 25.09.2019

U Trebinju je održana treća konferencija o ženskom preduzetništvu pod nazivom „Poslovne žene“, u organizaciji Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske. Konferencija je okupila veliki broj preduzetnica iz Bosne i Hercegovine i regiona. Priliku da se predstave i povežu sa koleginicama iz regiona imale su i članice...