Godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva (EEN) 2019 u Helsinkiju

Godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva (EEN) 2019 u Helsinkiju

Od 21. do 23. oktobra 2019. godine u Helsinkiju je održana godišnja konferencija Evropske mreže preduzetništva. Ovo je najznačajniji godišnji EEN događaj, koji je okupio više od 600 članica organizacija iz preko 60 zemalja, kao i predstavnike evropskih institucija i ključnih učesnika – stejkholdera izvan EEN. 

Konferenciju su organizovale Evropska komisija i Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) u saradnji sa partnerima iz Finske.  

Na četvrtoj sesiji od ukupno osamnaest, pod nazivom „Kako podržati žene preduzetnice u inovacijama“ („How to support women entrepreneurs in innovation“) izlagala je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, koja već drugi mandat predsedava  međunarodnom sektorskom grupom za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva. Ova radionica prikazala je alate u okviru Mreže, koji preduzetnicama obezbeđuju podršku usmerenu na klijente.

Mala i srednja preduzeća u Evropi i EEN suočavaju se sa brojnim izazovima, od velikih političkih preokreta  do krupnih koraka u industrijskom i tehnološkom razvoju.  U svetlu tih izazova, glavna tema ovogodišnjeg događaja bila je „Osvrt  na buduće potrebe malih i srednjih preduzeća“. Ovim su se bavile   sve sesije u okviru svojih tema.