Proglašeni pobednici takmičenja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za 2023. godinu

Proglašeni pobednici takmičenja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za 2023. godinu

13.11.2023.

Povodom obeležavanja 103. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, ova institucija proglasila je pobednike takmičenja za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za 2023. godinu u četiri kategorije: pronalazača ili grupe pronalazača za patent (WIPO National Award for Inventors), pravnih lica za privrednu primenu industrijske svojine (WIPO National Award for Enterprises), autora za monografsko delo ili studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka (National Award for Creativity), i učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak (WIPO National Award for School children).

Nagrada WIPO National Award for Inventors, u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent koji je u važnosti i koji ima konkretnu primenu i dokazan uspeh na tržištu, pripala je Vojinu Jeremijeviću, koji je ostvario zaštitu patenta broj RS64046 za pronalazak pod nazivom „Poboljšani uređaj za zaštitu i neutralisanje medicinske igle”. Svrha ovog pronalaska je smanjenje mogućnosti slučajne povrede ubodom igle kod zdravstvenih radnika, a koje nastaju tokom ili nakon davanja injekcije, kao i tokom rukovanja sa zaraženim oštrim predmetima pre i nakon odlaganja. Sigurnosni mehanizam u uređaju kao i sigurnosna ubodna igla minimiziraju verovatnoću povreda i stoga minimiziraju mogućnost infekcije koja se prenosi krvlju.  Primenom patenta može se ostvariti direktna korist za društvo, naročito u segmentu zaštite životne sredine kroz smanjenje medicinskog otpada.

O pobedniku u ovoj kategoriji odlučila je komisija u sastavu: dipl. inž. Vladimir Nikić, organizacioni tim Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju – predsednik komisije; dr Danica Mićanović, ekspert za inovacije i transfer znanja i koordinator za oblast intelektualne svojine u Privrednoj komori Srbije; i Nataša Milovanović, načelnik Odeljenja za mašinstvo, opštu tehniku i elektrotehniku u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Nagrada WIPO National Award for Enterprises, u kategoriji za domaće pravno lice ili domaćeg preduzetnika za privrednu primenu industrijske svojine, pripala je privrednom društvu ZELENO ŽITO NEMET DOO, Palić, koja trenutno ima 10 zaštićenih žigova za svoje proizvode. Firma se bavi proizvodnjom proizvoda od spelte. Porodična firma “Zeleno Zdravlje” je osnovana 2006. godine, kada se bavila proizvodnjom zelenih sokova od žitarica. Prvih godina firma je proizvodila speltu u vidu zamrznutih kockica koje su se čuvale u zamrzivaču i kasnije konzumirale, da bi kasnije pod novim imenom „Zeleno žito Nemet“ uradila liofilizaciju spelte i sada ona može da se konzumira u obliku praška, gde sam proizvod čuva u većoj koncentraciji svoje blagotvorne sastojke, može da traje duže, a za one kojima smeta ukus, osmišljena je i spelta u tabletama, kao i spelta sa medom, liofilizirani sok od ječma za energiju i detoksikaciju organizma, spelta za sportiste, itd.

O pobedniku u ovoj kategoriji odlučila je komisija u sastavu: dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, savetnik Evropske mreže preduzetništva, i viši naučni saradnik u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije u Institutu „Mihajlo Pupin“ – predsednica komisije; Katarina Močilović Matić, viši savetnik u Privrednoj komori Srbije; i Aleksandra Mihailović, pomoćnik direktora u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Nagrada National Award for Creativity, u kategoriji za autora za monografsko delo/studijsku izložbu sa katalogom u oblasti društveno humanističkih nauka, pripala je gospodinu Dimitriju Vujadinoviću, za publikaciju sa nazivom: „HLEB U POSLOVICAMA I IZREKAMA NARODA SVETA”. Ova publikacija predstavlja svojevrsnu antropološku istoriju hleba. Hleb je jedna od retkih formi kulture koja spaja preistorijski i moderni svet i kao takav on je svakako konstanta na kojoj počiva civilizacija. Stoga je ovakav publicistički značajan doprinos iza koga stoji veliki, „vukovski“ sakupljački rad od suštinskog značaja za razumevanje čoveka i njegovog opstanka u svetu. Autor je sakupio više od hiljadu jezgrovitih antropoloških misli posvećenih hlebu koje u lakonskim izrazima sabiraju vekovnu narodnu mudrost i osećanje simbioze života i hleba.

O pobedniku za treću kategoriju odlučila je komisija u sastavu: dr Aleksandar Petrović, redovni profesor Kulturne antropologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – predsednik komisije; prof. dr. Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik i Institutu za uporedno pravo u Beogradu; i Biljana Jovičić, načelnik Odeljenja za registre u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Nagrada WIPO National Award for Schoolchildren, u kategoriji učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak, pripala je Milanu Mirčiću učeniku 4. razreda Gimnazije Mladenovac, za pronalazak pod nazivom: „Sistem veštačke inteligencije za bihejvioralno-psihološku analizu”. Ideja ovog pronalaska bila je napraviti uređaj koji će, koristeći moć veštačke inteligencije za objektnu detekciju, u realnom vremenu analizirati i prepoznavati pokrete tela ispitanika. Uz kreiranje uređaja, cilj je bio i osmisliti metodologiju za upotrebu ovog uređaja u realnim scenarijima, koristeći već postojeće proizvode, resurse i platforme. Uprkos postignutim dobrim rezultatima primenom treniranog modela veštačke inteligencije, ovakav sistem treba posmatrati kao pomoćno sredstvo koje ne može da zameni stručnjake iz oblasti psihologije, već se može koristiti samo kao sredstvo koje će ubrzati i olakšati rad.

Pobednika u ovoj kategoriji takmičenja odabrala je komisija u sastavu: Aleksandar Milićević, direktor Regionalne privredne komore u Nišu – predsednik komisije; Nikola Srzentić, direktor regionalnog Centra za talente; i dr. Nataša Milojević, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Osim navedenih nagrada, u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljuje se i nagrada za domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova tokom 2023. godine – nagrada WIPO National Award for WIPO Users. Ova nagrada je pripala kompaniji „GALENIKA AD BEOGRAD“, koja je tokom 2023. godine u odnosu na sva domaća pravna lica imala najveći broj međunarodno registrovanih žigova. Galenika je najstarija farmaceutska kompanija u regionu, osnovana je 1945. godine, a od 2017. posluje kao deo brazilske NC Grupe, u čijem sastavu je i EMS – najveća farmaceutska kompanija u Brazilu. Sa portfoliom od više od 250 proizvoda, Galenika proizvodi najsavremenije generičke lekove, dijetetske suplemente, kozmetičke proizvode i medicinska sredstva. Kompanija poseduje i primenjuje najviše GMP, ISO i HACCP standarde, i nosilac je 15 domaćih i međunarodnih GMP i ISO sertifikata za najviši nivo standarda rada i proizvodnje. Galenika posluje u regionu, ali i na međunarodnim tržištima na tri kontinenta.

Nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu će biti dodeljene na dan 103. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu 15. novembra 2023. godine.

Autor: N.N.

Izvor: 013info.rs

https://013info.rs/srbija/proglaseni-pobednici-takmicenja-svetske-organizacije-za-intelektualnu-svojinu-za-2023-godinu/